Personer med namnet Boberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Boberg som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Boberg

Namn Född Död
Augusta Maria Boberg 1874 1928
Karl Martin Henrik Boberg 1975 -
Mia Maria Elisabet Boberg 1977 -
Katarina Olofsdotter Boberg 1734 -
Jon Olofsson Boberg 1733 1773
Erik Olofsson Boberg 1737 -
Olof Jonsson Boberg 1706 -
Elsa Vilhelmina Boberg 1891 -
Iréne Rosita Boberg 1946 -
Karolina Kristina Boberg 1799 1818
Katarina Elisabet Boberg 1760 -
Brita Kristina Boberg Wallén 1748 1780
Brita Katarina Boberg 1723 1805
Kristina Elsa Linnea Boberg 1907 -
Lars Boberg 1718 -
Erik Boberg 1740 1831
Lars Boberg 1766 -
Isak Boberg 1737 1796
Anna Boberg 1754 -
Eskil Åkesson Boberg 1699 1766
Sven Boberg 1750 1799
Petter Boberg - -
Erik Boberg 1300 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Boberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.