Personer med namnet Bobeck

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Bobeck som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Bobeck

Namn Född Död
Alma Matilda Bobeck 1862 1863
Elin Sigrid Bobeck 1869 1870
Gunnar Erik Bertil Bobeck 1883 1914
Axel Georg Valdemar Bobeck 1879 -
Karl Lennart Bobeck 1874 1875
Gustav Albert Bobeck 1873 -
Otto Karl Vilhelm Bobeck 1871 -
Ludvig Sigfrid Bobeck 1869 -
Ester Maria Bobeck 1867 -
Anna Emilia Bobeck 1865 -
Alma Matilda Bobeck 1863 -
Karl Ludvig Frans Valfrid Bobeck 1833 1893
Alf Folke Karl Lennart Bobeck 1913 -
James Åke Albert Eugén Bobeck 1907 -
Olga Sonja Ingegerd Bobeck 1909 -
Karl Axel Georg Yngve Bobeck 1905 -
Dagmar Ebba Sofia Bobeck 1902 -
Rolf John Ludvig Bobeck 1900 -
James Karl Ludvig Bobeck 1876 1939
Saga Gertrud Eleonora Bobeck 1911 1996

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Bobeck eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.