Personer med namnet Blomstam

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Blomstam som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Blomstam

Namn Född Död
Margareta Blomstam Kärn 1974 -
Blomstam 1937 1937
Eily Elvira Harriet Blomstam 1930 -
Elsa Ingrid Iréne Blomstam 1927 -
Yngve Dana Vilhelm Blomstam 1925 1932
Evert Eskil Lennart Blomstam 1923 -
Bror Einar Fritiof Blomstam 1921 -
Eleonora Augusta Sofia Blomstam 1918 -
Edit Märta Viktoria Blomstam 1916 -
Elin Linnéa Amanda Blomstam 1914 -
Fritjof Oskar Leonard Pannasson Blomstam 1894 1964
Carin Yvonne Blomstam 1958 -
Ingela Kristina Blomstam 1961 -
Rolf Bertil Blomstam 1935 -
Dan Robert Blomstam 1969 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Blomstam eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.