Personer med namnet Blästa

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Blästa som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Blästa

Namn Född Död
Knut Johnny Blästa 1972 -
Lars Jörgen Blästa 1969 -
Kjell Åke Holger Blästa 1940 -
Maj-Gun Birgitta Blästa 1942 -
Frida Linnéa Blästa - -
Bengt Emil Zackris Blästa 1993 -
Lo Freja Blästa 1989 -
Alva Sanna Blästa 1984 -
Saga Blästa 2005 -
Hanna Susanna Julia Blästa 2000 -
Oscar Peter Gustav Blästa 1996 -
Susanna Ulrika Blästa 1969 -
Helen Mari Blästa 1962 -
Johanna Blästa 1970 -
Hans Olov Blästa 1948 -
Kerstin Birgitta Blästa 1946 -
Berit Ingegerd Blästa 1940 -
Ragnvi Ann-Christin Blästa 1954 -
Per Evert Blästa 1928 2010
Greta Kristina Blästa 1917 2007
Olof Valter Blästa 1914 1996
Holger Blästa 1913 1993
Per Blästa 1887 1975

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Blästa eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.