Personer med namnet Björnsson

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Björnsson som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Björnsson

Namn Född Död
Ingrid Björnsson 1910 1999
Jens Björnssön - -
Per Björnsson - -
Esbjörn Björnsson 1525 1595
Sven Björnsson 1620 -
Laurentius Lars Beronis Björnsson 1494 1570
Nils Björnsson Dreffensköld 1600 1658
Jöns Björnsson 1615 1669
Per Bjornsson 1660 -
Jon Björnsson 1575 -
Olof Björnsson 1616 1700
Olof Björnsson - -
Sven Björnsson 1713 1771
Sylvester Björnsson 1600 -
Esbjörn Björnsson 1769 -
Esbjörn Björnsson 1763 1763
Lars Björnsson 1755 -
Olof Björnsson 1747 1756
Olof Björnsson 1680 1717
Jan Olof Björnsson 1964 -
Anna-Lena Björnsson 1958 -
Bertil Björnsson 1928 -
John Björnsson 1828 1829
Per Björnsson 1825 1907
Sven Björnsson 1822 -
Anders Björnsson 1757 1775
Bengt Björnsson 1767 1848
Anders Björnsson 1775 -
Jöns Björnsson 1770 -
Bengt Björnsson 1765 1766
Ola Björnsson 1773 1827
Per Björnsson 1560 -
Måns Björnsson 1648 1722
Börje Björnsson 1690 -
Jon Björnsson 1592 1685
Olof Björnsson 1729 1793
Gissle Björnsson 1635 -
Sven Björnsson Möhlman 1636 1687
Daniel Björnsson Boding 1663 1735
Töres Björnsson 1650 -
Jakob Björnsson - 1588
Lars Björnsson 1670 1738
Claes Björnsson - -
Melker Björnsson - -
Göran Björnsson - -
Hans Björnsson 1530 -
Måns Björnsson 1580 -
Anders Björnsson 1612 1703
Lars Björnsson 1586 1657
Lars Björnsson - -
Arvid Björnsson 1635 1694
Nils Björnsson - -
Anders Björnsson 1668 1727
Nils Björnsson 1695 1770
Nils Björnsson 1705 -
Lars Björnsson 1696 -
Per Björnsson 1690 1775
Jon Björnsson 1740 1740
Jon Björnsson 1738 1739
Jon Björnsson 1738 1739
Jon Björnsson 1740 1740
Botel Björnsson 1579 1649
Jon Björnsson - -
Per Björnsson 1575 1663
Magnus Björnsson 1765 -
Nils Björnsson 1645 -
Olof Björnsson 1540 -
Johan Björnsson Printz 1592 1663
Erland Björnsson - -
Jakob Björnsson 1555 -
Laurens Björnsson 1330 -
Gustav Björnsson 1550 -
Tord Björnsson 1450 1508
Isak Björnsson 1340 -
Nils Björnsson 1370 -
Abjörn Björnsson - -
Nils Björnsson - -
Olof Björnsson 1430 -
Lindorm Björnsson 1435 1498
Mårten Björnsson 1605 1685
Jöns Björnsson 1655 1710
Erik Björnsson 1570 -
Hans Björnsson 1550 1600
Lars Björnsson - -
Nils Björnsson 1625 -
Jerp Björnsson 1610 1650
Esbjörn Björnsson 1696 1744
Björn Björnsson 1645 -
Björn Björnsson 1675 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Björnsson eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning