Personer med namnet Björck

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Björck som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Björck

Namn Född Död
Karl Anders Otto Björck 1845 1903
Karl Henrik Björck 1844 1912
Malin Isabel Björck 1981 -
Blenda Ketty Gunhild Björck 1907 1999
Eva Anna Ulrika Björck 1904 -
Rut Gertrud Björck 1901 -
Erik David Björck 1897 -
Erland Mattias Björck 1893 1937
Svante Petrus Björck 1890 -
Sven Johan Björck 1864 1945
Albert Julius Björck 1812 1867
Beata Lucia Björck 1808 -
Karl Emanuel Björck 1811 1869
Johan Nilsson Björck 1702 -
Katarina Nilsdotter Björck 1700 -
Anders Nilsson Björck 1697 -
Nils Andersson Björck 1666 1705
Kristina Nilsdotter Björck 1700 1766
Gustav Daniel Björck 1806 1888
Elias Daniel Björck 1775 1827
Israel Björck - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Björck eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning