Personer med namnet Bergman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Bergman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Bergman

Namn Född Död
Maria Vilhelmina Bergman 1919 -
Hadar Gösta Bergman 1939 -
Cecilia Bergman 1700 -
Kristina Bergman 1665 -
Per Johan Bergman 1774 -
Anna Charlotta Bergman - 1880
Axel Bergman Zander 1871 -
Kerstin Anna Margareta Bergman 1928 -
Britta Karin Margareta Bergman 1926 -
Ragnar Sven Hilding Bergman 1930 -
Sven Helge Bergman 1888 1959
Kjell Gunnar Bergman 1939 -
Lars Håkansson Bergman 1695 1742
Anna Bergman 1710 -
Gunilla Margareta Bergman 1953 -
Magnus Olof Bergman 1959 -
Staffan Bertil Bergman 1949 -
Nils Gustaf Bertil Bergman 1915 1989
Carl Wilhelm Otto Bergman 1900 1967
Johan Peter Bergman 1730 -
Margareta Bergman 1728 -
Magdalena Bergman 1726 -
Johanna Kristina Bergman 1724 -
Karl Johan Bergman 1695 -
Anna Maria Bergman 1766 -
Karl Bergman 1779 1780
Katarina Elisabet Bergman 1778 1779
Abraham Bergman 1775 -
Isak Bergman 1775 -
Petter Bergman 1774 1775
Anna Bergman 1773 1773
Jakob Bergman 1771 -
Brita Bergman 1770 1771
Anders Bergman 1769 1769
Helena Bergman 1768 1768
Johan Bergman 1766 -
Sara Bergman 1765 1765
Brita Bergman 1777 -
Johan Bergman 1771 1771
Helena Bergman 1769 -
Anna Bergman 1767 1767
Anna Bergman 1766 1766
Katarina Bergman 1763 -
Erik Bergman 1760 -
Sara Bergman 1758 -
Katarina Bergman 1766 -
Petter Bergman 1762 -
Johan Bergman 1756 -
Helena Bergman 1759 -
Helena Bergman 1755 1755
Sara Bergman 1753 -
Jakob Bergman 1751 1757
Jakob Bergman 1737 1782
Karl Bergman 1733 1734
Gabriel Bergman 1732 1784
Sara Bergman 1728 1732
Katarina Bergman 1726 1809
Petter Bergman 1724 1790
Bergman 1723 1723
Anna Bergman 1718 1719
Johan Bergman 1684 1740
Bergman 1769 1769
Elisabet Johanna Bergman 1774 1776
Karl Petter Bergman 1772 1773
Esaias Bergman 1771 1845
Sara Margareta Bergman 1765 -
Johannes Bergman 1764 -
Jakob Bergman 1761 1830
Johannes Bergman 1759 1761
Sara Margareta Bergman 1757 1758
Johan Bergman 1720 1797
Isak Petter Bergman 1805 1822
Anna Lovisa Bergman 1802 1803
Samuel Esaias Bergman 1800 1801
Zakarias Bergman 1796 -
Claes Johan Bergman 1795 1838
Elisabet Brita Bergman 1794 1875
Zakarias Bergman 1758 1809
Margareta Magdalena Bergman 1798 1840
Hanna Lisa Bergman 1994 -
Erik Bergman 1999 -
Hans Krister Bergman 1964 -
Karin Ingela Bergman 1959 -
Karl Gustaf Åke Bergman 1935 -
Per Yngve Bergman 1907 2004
Olina Katarina Bergman 1907 -
Jenny Viola Marie Bergman 1902 -
Gerda Linnéa Bergman 1900 -
Oskar Paul Bergman 1895 -
Olof Magnus Bergman 1865 1949
Olga Johanna Magdalena Bergman 1892 -
William Bergman 1907 1962
Anna Bergman 1901 1977
Signe Anna Margareta Bergman 1898 1899
Sten Åke Bergman 1896 1949
Nils Hugo Bergman 1895 1984
Gustav Olov Bergman 1928 -
Karin Märta Elisabet Bergman 1945 -
Kerstin Elsa Maria Bergman 1943 -
Tomas Bergman 1939 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Bergman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.