Personer med namnet Bartels

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Bartels som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Bartels

Namn Född Död
Margareta Bartels 1643 1697
Maria Bartels 1635 -
Johan Adlersköld Bertilsson Bartels 1629 -
Regina Johansdotter Bartels 1659 1668
Helena Bartels - -
Justina Bartels - -
Anna Bartels - -
Elisabet Bartels 1635 -
Hans Bartels 1595 1664
Johan Henrik Bartels - -
Hans Markus Bartels 1743 1743
Anna Bartels 1742 1823
Gustav Bartels 1741 1761
Hans Bartels 1740 1740
Johan Bartels 1738 1739
Sigrid Bartels 1737 1804
Katarina Bartels 1736 1780
Hans Bartels 1730 1809
Eva Elisabet Bartels 1728 1806
Gustav Bartels 1704 1748
Nicolas Bartels 1701 1701
Sara Bartels 1699 1762
Lars Bartels 1698 1738
Sigrid Bartels 1697 1771
Johan Bartels - -
Sara Bartels 1691 -
Anna Katarina Bartels 1689 1698
Krister Bartels 1688 -
Hans Bartels 1664 1742
Anna Katarina Bartels 1648 1682
Johan Bartels 1620 1668
Sven Bartels 1703 1703
Nicolas Bartels 1697 1699
Johan Bartels 1684 1685
Nicolas Bartels 1655 1709
Anna Katarina Bartels 1686 -
Johanna Bartels 1724 1761
Katarina Kristina Bartels 1624 1694
Regina Bartels 1650 1727

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Bartels eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning