Personer med namnet Asp

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Asp som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Asp

Namn Född Död
Johan Jonsson Asp 1815 1888
Karl Peter Asp 1852 -
Johan Asp 1798 -
Martin Teodor Asp 1892 1961
Anna Julia Asp 1925 1992
Anders Peter Asp 1896 1987
Julia Katarina Asp 1885 1941
Kristina Olofsdotter Asp 1872 1948
Juliana Olofsdotter Asp 1866 1952
Olof Jonsson Asp 1843 1932
Jonas Olofsson Asp 1785 1859
Arvid Emanuel Asp 1878 1953
Anders Svensson Asp 1820 -
Anders Asp 1807 1876
Charlotta Asp 1842 1929
Kristina Asp 1854 1934
Katarina Asp 1813 1852
Karolina Asp 1795 1843
Nils Nilsson Asp 1848 1919
Maj Linnea Asp 1918 -
Karl Holger Asp 1911 -
Johan Bertil Valdemar Asp 1908 -
Berta Elvira Asp 1906 -
Karl Johan Asp 1875 1966
Kerstin Elisabeth Asp 1972 -
Karin Margaretha Asp 1974 -
Bo Göte Asp 1942 -
Torsten Halvar Asp 1913 1995
Åke Svensson Asp 1791 1852
Erik Larsson Asp 1801 -
Evald Gunnar Malkolm Asp 1901 1902
Ingeborg Lucia Helena Asp 1898 1992
Anton Bernhard Ludvig Asp 1894 1962
Bror Alfred Vilhelm Asp 1904 1986
Anders Asp 1869 1912
Elsa Maria Asp 1903 1985
Jonas Asp 1806 -
Hedvig Asp 1813 1827
Anna Sofia Asp 1816 -
Kristina Ulrika Asp 1818 1819
Johan Ludvig Asp 1820 -
Karl Erik Asp 1822 -
Ulrika Lovisa Asp 1825 1827
Anders Andersson Asp 1792 1865
Hedda Lovisa Asp 1828 1904
Margareta Asp - -
Karl Asp - -
Elisabet Margareta Asp 1736 -
Mattias Asp 1696 1763
Ulrika Asp 1746 1813
Petrus Jonae Asp 1667 1726
Lars Asp 1786 1839
Sara Elisabet Asp 1800 -
Bengt Asp 1760 -
Karl Nikolaus Asp 1802 -
Fredrik Vilhelm Asp 1840 1904
Karl Erik Reinhold Asp 1909 -
Fredrik August Reinhold Asp 1908 -
Margita Matilda Alma Asp 1907 -
Karl Fredrik Reinhold Asp 1906 -
Karl Fredrik Asp 1871 1913

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Asp eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.