Personer med namnet Åsell

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Åsell som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Åsell

Namn Född Död
Paulus Eriksson Åsell 1820 1871
Marta Regina Åsell 1898 1982
Ellen Margaret Åsell 1899 1977
Karl Johan Åsell 1865 1956
Erik Johan Åsell 1937 2001
Erik Oskar Emanuel Åsell 1902 1988
Ester Anna Ottolina Åsell 1898 1985
Emma Tyra Olava Åsell 1895 1989
Hulda Sofia Margareta Åsell 1890 1971
Anna Erika Katarina Åsell 1905 1968
Karl Vilhelm Eugen Åsell 1905 1906
Gerda Elisabet Viktoria Åsell 1888 1948
Märta Kristina Eugenia Åsell 1883 1955
Hilda Teresia Desideria Åsell 1900 1978
Johan Oskar Emanuel Åsell 1886 1886
Erik Olof Åsell 1856 1907
Olof Holger Åsell 1925 -
Simon Johan Åsell 1919 -
Olof Hilding Sigismund Åsell 1892 1970
Leventina Cederplanta Åsell 1847 1894
Nils Noak Olivelöv Åsell 1846 -
Katarina Åsell 1844 1857
Bror Gullman Grevefin Åsell 1842 -
Lydia Brita Gullhjärta Åsell 1840 -
Syster Silvia Erika Åsell 1839 1923
Herman Henrik Ädelsläkt Åsell 1836 1855
Bror Erik Magnus Åsell 1835 1837
Kristina Margareta Åsell 1847 1848
Erik Magnus Åsell 1786 1857
Hilma Katarina Åsell 1895 1964
Åke Erik Åsell 1916 2003
Åsell - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Åsell eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning