Personer med namnet Arrhenius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Arrhenius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Arrhenius

Namn Född Död
Jakob Daniel Arrhenius 1787 1864
Gustav Arrhenius 1784 1834
Per Arrhenius 1768 -
Bengt Gustav Arrhenius 1759 1809
Johan Arrhenius 1758 -
Jakob Arrhenius 1754 -
Lars Daniel Arrhenius 1748 1808
Jakob Arrhenius 1720 1801
Sofia Ulrika Arrhenius 1798 1829
Gustava Emerentia Arrhenius 1801 1878
Gustav Edvard Arrhenius 1799 1875
Per Axel Arrhenius 1797 1853
Fredrik Adolf Arrhenius 1763 1788
Karolina Arrhenius 1760 1789
Hedvig Sofia Arrhenius 1758 1793
Karl Axel Arrhenius 1757 1824
Per Arrhenius 1728 1800
Jakob Arrhenius 1721 1791
Anna Maria Arrhenius 1716 1774
Claes Arrhenius 1672 1672
Ingrid Arrhenius 1685 -
Arvid Arrhenius 1683 1741
Jakob Arrhenius 1682 1750
Karl Arrhenius 1683 1757
Claes Arrhenius 1673 1738
Maria Arrhenius - -
Jakob Arrhenius 1714 1765
Katarina Arrhenius 1669 1693
Katarina Arrhenius 1698 -
Johan Arrhenius 1667 1731
Magnus Johan Arrhenius 1662 1719
Johan Arrhenius 1630 1692
Sofia Arrhenius 1736 -
Kristina Arrhenius 1735 -
Jakob Arrhenius 1732 1827
Henrik Arrhenius - -
Magnus Arrhenius - -
Johan Arrhenius 1704 1766
Katarina Arrhenius 1701 1754
Jakob Arrhenius 1674 1751
Rosalie Kristina Arrhenius 1839 1884
Fredrika Aurora Konstantia Arrhenius 1816 1877
Lovisa Sofia Charlotta Arrhenius 1833 -
Per Johan Arrhenius 1798 1859
Axel Vilhelm Arrhenius 1793 1889
Karl Fredrik Arrhenius 1790 1830
Fredrika Eufrosyne Arrhenius 1787 1871
Katarina Lovisa Arrhenius 1782 -
Karl Fredrik Arrhenius 1746 1807
Hedvig Katarina Arrhenius 1745 1778
Ulrika Lovisa Arrhenius 1752 -
Hans Kristian Arrhenius 1743 -
Kristina Sofia Arrhenius 1742 1786
Jakob Anders Arrhenius 1741 1804
Jakob Arrhenius 1707 1779
Helena Maria Arrhenius 1749 1828
Anna Sigrid Karolina Arrhenius 1860 -
Johan Gustav Arrhenius 1857 -
Edith Turinna Ewa Maria Arrhenius 1915 1992
Elsa Anna Margareta Turinna Arrhenius 1911 1982
Karin Turinna Margareta Arrhenius 1909 1985
Karl Georg Henrik Arrhenius 1906 1972
Hanna Lilly Turinna Arrhenius 1904 1993
Karl Johan Ludvig Elias Arrhenius 1883 1923
Karin Turinna Arrhenius 1880 1939
Lilly Turinna Elisabet Arrhenius 1878 1960
Karl Gustav Arrhenius 1849 1922
Ingrid Maria Kristina Arrhenius - -
Elsa Vendela Augusta Arrhenius - -
Nils Johan Elias Arrhenius 1851 1887
Karolina Charlotta Arrhenius 1846 -
Johan Petter Arrhenius 1811 1889
Olof Vilhelm Arrhenius 1895 1977
Ester Sigrid Arrhenius 1913 -
Sven Erik Arrhenius 1909 -
Anna-Lisa Arrhenius 1914 1994
Svante Gustav Arrhenius 1813 1885
Svante August Arrhenius 1859 1927
Elof Arrhenius 1752 1803
Fredrik Arrhenius 1796 1870
Sofia Kristina Arrhenius 1780 -
Jakob August Arrhenius 1784 1818
Anna Dorotea Arrhenius 1744 1810
Hans Arrhenius 1703 1734
Anna Arrhenius 1678 1727
Gustav Isak Arrhenius 1786 1833
Anna Katarina Arrhenius 1816 1863
Jakob Arrhenius 1642 1725
Lars Arrhenius 1680 1730
Per Arrhenius 1790 1854
Hedvig Kristina Arrhenius 1787 1871
Karl Arrhenius 1793 1845
Katarina Helena Arrhenius 1785 1862
Sven Peter Arrhenius 1750 1804

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Arrhenius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning