Personer med namnet Arpi

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Arpi som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Arpi

Namn Född Död
Hildur Maria Lovisa Arpi 1860 1929
Ivar Mauritz Teodorik Arpi 1861 1937
Karl Hjalmar Emanuel Arpi 1857 1857
Anna Ulrika Arpi 1867 1922
Hjalmar Teodorik Arpi 1822 1877
Britt Arpi 1906 2000
Stig Arpi 1900 -
Jakob Gustav Arpi 1858 1916
Johan Karl Emanuel Arpi 1855 1919
Ivar Fritiof Atle Arpi 1829 1853
Oskar Adalrik Arpi 1824 1890
Ragnar Torbjörn Arpi 1825 1869
Per Alfred Emanuel Arpi 1821 1878
Erik Gustav Arpi 1790 1792
Jakob Emanuel Arpi 1786 1845
Jakob Arpi 1745 1792
Abraham Albrekt Arpi 1747 -
David Arpi 1743 -
Isak Arpi 1750 -
Maria Elisabet Arpi 1737 -
Katarina Arpi 1740 1753
Nils Arpi 1739 -
Gustav Arpi 1774 1774
Johan Fredrik Arpi 1772 1772
Paul Arpi 1770 1773
Charlotta Kristina Arpi 1768 1772
Samuel Arpi 1765 -
Daniel Arpi 1761 1777
Charlotta Sofia Arpi 1758 1761
Adolf Arpi 1776 1777
Nils Arpi 1705 1782
Anna Brita Arpi 1763 1827
Nina Arpi 1913 1960
Vanda Geraldine Arpi 1908 -
Tyra Arpi 1900 -
Harald Arpi 1897 -
Lillie Arpi 1894 -
Gerald Arpi 1893 1907
Gustav Arpi 1862 1929
Erik Arpi 1858 -
Charlotta Arpi 1799 1803
Isak Arpi 1797 1797
Abraham Axel Arpi 1796 1803
Hedvig Arpi 1794 -
Fredrik Adolf Arpi 1792 1795
Karl Ulrik Arpi 1788 -
Nils Gustav Arpi 1782 1794
Eva Katarina Arpi 1838 -
Amalia Elisabet Arpi 1834 1884
Ulrika Sofia Arpi 1831 1916
Abraham Axel Arpi 1829 1831
Josef Frans Arpi 1826 1887
Karl Erik Arpi 1824 1825
Hedvig Desideria Arpi 1819 1894
Brita Gustava Arpi 1817 1892
Johan Erik Arpi 1790 1867
Johan Gustav Arpi 1821 1887
Astrid Arpi 1891 1983
Brynolf Arpi 1888 1905
Ingrid Arpi 1887 1970
Signhild Arpi 1886 1926
Hildur Arpi 1883 1979
Anders Gunnar Arpi 1974 -
Anna Elisabeth Arpi 1973 -
Erik Ragnar Arpi 1960 -
Karin Arpi 1956 -
Ingrid Arpi 1928 2019
Torsten Arpi 1928 1990
Birgitta Arpi 1924 2010
Dagmar Arpi 1921 2001
Ragnar Arpi 1885 1960
Jan Ivar Arpi 1963 -
Kerstin Eva Arpi 1952 -
Rolf Magnus Arpi 1950 -
Gunnar Arpi 1919 1992
Agnes Helena Arpi 1985 -
Torsten Gunnar Arpi 1955 -
Ivar Axel Arpi 1982 -
Rolf Mahmud Arpi 1853 1909
Karl Erik Arpi 1759 1803
Ulrika Arpi 1785 1850

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Arpi eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning