Släktnamnet Arosenius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Arosenius som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet Arosenius

Namn Född Död
Daniel Arosenius 1803 1861
Erik Herman Arosenius 1880 1953
Petrus Johannis Arosenius 1718 1783
Jane Olga Louise Arosenius 1938 -
Jane Vera Therese Arosenius 1937 -
Signe Margareta Arosenius 1924 -
Lars Bertil Arosenius 1923 2002
Bengt Herman Arosenius 1919 2006
Ulla Birgitta Arosenius 1920 1920
Per Daniel Tore Arosenius 1919 1920
Björn Per Erik Arosenius 1946 1994
Karl Bertil Arosenius 1944 -
Karl Fredrik Arosenius 1916 2011
Karl Daniel Arosenius 1886 1981
Daniel Bernard Arosenius 1831 1908
Gustav Vilhelm Arosenius 1816 1816
Hedvig Kristina Arosenius 1816 -
Daniel Arosenius 1810 -
Karl Arosenius 1810 -
Eva Katarina Arosenius 1809 -
Johanna Maria Arosenius 1807 -
Dorotea Arosenius 1805 1871
Abraham Arosenius 1805 -
Karl Arosenius 1802 1805
Fredrik Arosenius 1801 1805
Sofia Arosenius 1800 -
Johanna Arosenius 1799 1800
Per Konrad Arosenius 1798 -
Johan Ludvig Arosenius 1796 -
Johan Arosenius 1769 1838
Agnes Lovisa Arosenius 1799 1862
Inga Dorotea Arosenius - 1803
Karin Elisabet Arosenius 1771 1816

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten Arosenius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning