Personer med namnet Arhusiander

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Arhusiander som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Arhusiander

Namn Född Död
Johan Mårtensson Arhusiander 1756 1818
Elisabet Maria Arhusiander 1751 1751
Jakob Fredrik Arhusiander 1747 1751
Johan Arhusiander 1744 1749
Margareta Kristina Arhusiander 1742 -
Helena Katarina Arhusiander 1738 -
Fredrik Mårtensson Arhusiander 1761 1793
Karl Mårtensson Arhusiander 1761 -
Margareta Arhusiander 1708 1780
Anna Magdalena Arhusiander 1720 1767
Lars Arhusiander - -
Karl Arhusiander - -
Gabriel Arhusiander 1716 1783
Helena Arhusiander - -
Daniel Arhusiander 1711 1798
Fredrik Arhusiander - -
Martin Arhusiander 1709 1786
Johan Arhusiander 1706 1764
Anders Arhusiander - -
Katarina Helena Arhusiander 1755 1820
Kristina Elisabet Arhusiander 1753 -
Samuel Arhusiander 1750 1830
Jakob Arhusiander 1748 -
Kristina Elisabet Arhusiander 1747 -
Sara Beata Arhusiander 1745 1824
Anna Maria Arhusiander 1744 -
Gustava Vilhelmina Arhusiander 1801 -
Kristina Lovisa Arhusiander 1797 -
Jakob Arhusiander 1796 -
Magnus Arhusiander 1791 -
Karolina Maria Arhusiander 1788 -
Samuel Edvard Arhusiander 1831 -
Selma Maria Arhusiander 1825 1914
Karl Arhusiander 1824 -
Andreetta Karolina Arhusiander 1822 1913
Gusten Julius Arhusiander 1885 1891
Harald Torbern Arhusiander 1891 -
Per Anton Magnus Arhusiander 1889 -
Flory Kerstin Maria Arhusiander 1887 -
Maud Helena Arhusiander 1886 -
Julie Arhusiander 1860 -
Per Hjalmar Arhusiander 1857 1894
Magnus Arhusiander 1829 1908
Maja Lisa Arhusiander 1908 1915
Emmy Märta Arhusiander 1913 -
Per Anders Herman Arhusiander 1909 -
Anders Edvard Magnus Arhusiander 1879 1957
Emmy Lovisa Arhusiander 1869 1934
Karl Esaias Arhusiander 1867 -
Anna Maria Arhusiander 1865 1946
Anders Arhusiander 1827 1896
Karl Arhusiander 1787 1850
Magnus Arhusiander 1751 1824
Magnus Arhusiander 1713 1767
Samuel Arhusiander 1683 1750
Johan Arhusiander 1671 1731
Andreas Petri Arhusiander 1629 1703

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Arhusiander eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning