Personer med namnet Aquilonius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Aquilonius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Aquilonius

Namn Född Död
Anna Aquilonius 1708 1755
Margareta Aquilonius 1710 1747
Birgitta Aquilonius 1635 1678
Lars Bertilsson Aquilonius 1634 1697
Måns Bertilsson Aquilonius 1628 1708
Bertil Bertilsson Aquilonius 1627 -
Kornelius Aquilonius 1623 -
Inger Aquilonius 1619 1666
Bertel Knudsen Aquilonius 1588 1650
Simon Aquilonius 1680 1713
Dorotea Olofsdotter Aquilonius 1677 -
Anna Olofsdotter Aquilonius 1673 1745
Katarina Olofsdotter Aquilonius 1666 1738
Lars Olofsson Aquilonius 1665 -
Elisabet Olofsdotter Aquilonius 1665 1713
Bartold Aquilonius 1664 1687
Olof Bertilsson Aquilonius 1630 1684
Margareta Aquilonius 1666 1726

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Aquilonius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning