Personer med namnet Appelbom

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Appelbom som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Appelbom

Namn Född Död
Karl Appelbom 1730 -
Peter Appelbom 1742 -
Henrik Mattias Appelbom 1973 -
Jan Bertil Thomas Appelbom 1943 2017
Maria Persdotter Appelbom - -
Ingrid Appelbom 1642 1684
Anders Appelbom 1640 -
Karl Samuel Appelbom - -
Maria Elisabet Appelbom 1741 1823
Magdalena Kristina Appelbom 1698 1777
Otto Johan Appelbom 1708 1720
Karl Appelbom - -
Cecilia Appelbom 1673 -
Kristina Appelbom 1672 -
Brita Appelbom 1665 -
Elisabet Appelbom 1675 -
Otto Appelbom 1675 -
Mårten Appelbom - -
Frans Appelbom - -
Samuel Appelbom - -
Gustav Adam Appelbom - -
Johan Appelbom - -
Katarina Appelbom 1655 1697
Harald Appelbom - -
Anders Appelbom 1652 1721
Otto Appelbom 1651 1674
Annika Appelbom 1655 -
Gustav Appelbom - 1664
Brita Appelbom 1620 1689
Johan Appelbom 1620 1692
Mårten Appelbom - 1647
Arvid Appelbom - -
Malin Appelbom - 1632
Anna Appelbom 1615 1616
Anders Appelbom 1614 1686
Harald Appelbom 1612 -
Ellika Appelbom 1611 1697
Karin Appelbom 1609 1668
Kerstin Appelbom 1608 1691
Elisabet Appelbom 1654 1709
Samuel Appelbom 1625 1656
Elisabet Appelbom 1708 1778
Maria Katarina Appelbom - 1739
Anna Dorotea Appelbom 1700 1754
Karl Appelbom 1699 1701
Märta Helena Appelbom 1696 1767
Anna Kristina Appelbom 1691 1701
Johan Fredrik Appelbom 1727 1727
Jakob Appelbom 1727 1727
Karl Fredrik Appelbom 1726 -
Anders Appelbom 1724 1770
Johan Appelbom 1688 -
Elisabet Appelbom 1685 1697
Anders Appelbom 1654 1702
Gustaviana Johanna Appelbom 1744 1792
Maria EIisabet Appelbom 1741 1823
Johan Appelbom 1738 1740
Gustav Appelbom 1734 1740
Peter Appelbom 1732 1734
Ulrika Appelbom 1731 1811
Karl Samuel Appelbom 1686 1744
Anna Kristina Appelbom 1730 1800
Anders Haraldsson Appelbom 1576 1649
Harald Appelbom - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Appelbom eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.