Personer med namnet Annerstedt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Annerstedt som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Annerstedt

Namn Född Död
Ture Samuel Annerstedt 1852 -
Per Daniel Annerstedt 1846 -
Henriette Sofie Annerstedt 1841 -
Karl Annerstedt 1839 1924
Charlotta Annerstedt 1837 -
Augusta Annerstedt 1836 -
Karl Rudolf Annerstedt 1839 1863
Bror Martin Samuel Annerstedt 1837 -
Samuel Annerstedt 1880 1924
Elisabet Annerstedt 1843 1880
Gustav Rudolf Annerstedt 1844 1871
Louise Charlotte Annerstedt 1838 1922
Per Samuel Ludvig Annerstedt 1836 1904
Daniel Annerstedt 1769 1769
Daniel Annerstedt 1767 1768
Gustava Annerstedt 1766 1834
Per Annerstedt 1763 1849
David Annerstedt 1762 -
Daniel Annerstedt 1721 1771
Ture Annerstedt 1806 1881
Henriette Annerstedt 1803 1839
Rudolf Annerstedt 1801 1876
Karl Annerstedt 1800 1840
Claes Samuel Annerstedt 1799 1869
Samuel Annerstedt 1764 1812
Anna Sofia Annerstedt 1798 1849
Maria Katarina Annerstedt 1796 -
Ebba Margareta Annerstedt 1798 1868
Tyra Anita Annerstedt 1955 -
Rolf Magnus Annerstedt 1944 -
Eva Ulrika Gabriella Annerstedt 1949 -
Magnus Anders Gunnar Annerstedt 1911 1993

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Annerstedt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning