Personer med namnet Andersdatter

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Andersdatter som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Andersdatter

Namn Född Död
Kirsten Andersdatter Ulfeldt 1440 -
Malene Andersdatter Fugl 1824 1896
Regine Emilie Andersdatter 1846 1890
Dorthea Andersdatter 1814 -
Kristine Andersdatter til Vatne 1460 1516
Anne Andersdatter Passow 1446 1530
Anna Andersdatter Gøye 1445 1505
Kari Andersdatter 1680 -
Gertrud Andersdatter 1672 1718
Kari Andersdatter 1739 1740
Marte Andersdatter 1733 -
Marte Andersdatter 1730 1732
Gertrud Andersdatter 1727 -
Berte Andersdatter 1722 -
Kersti Andersdatter 1864 1933
Helena Andersdatter Nyhus - -
Kari Andersdatter 1760 1851
Kersti Andersdatter 1756 1839
Marte Andersdatter 1754 -
Anne Andersdatter 1752 -
Berte Andersdatter 1747 -
Helje Andersdatter 1745 1824
Ingeborg Andersdatter 1749 -
Marte Andersdatter 1743 1765
Kersti Andersdatter 1741 -
Berte Andersdatter 1738 1778
Kari Andersdatter 1736 1828

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Andersdatter eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning