Personer med namnet Anckarloo

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Anckarloo som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Anckarloo

Namn Född Död
Karl Fredrik Anckarloo 1779 1804
David Gustav Anckarloo 1776 1837
Charlotta Eleonora Anckarloo 1775 1775
Eva Katarina Anckarloo 1772 -
Charlotta Eleonora Anckarloo 1770 1770
David Anckarloo 1769 1769
Erik Anckarloo 1768 1809
David Anckarloo 1730 1730
Ingeborg Helena Anckarloo 1728 1733
Ingrid Maria Anckarloo 1725 1761
Anna Elisabet Anckarloo 1722 1740
Sofia Beata Anckarloo 1720 1783
Mätta Katarina Anckarloo 1718 1765
Jonas Anckarloo 1716 1728
Maria Kristina Anckarloo 1714 -
Fredrik Magnus Anckarloo 1750 1782
Håkan Adolf Anckarloo 1749 1764
Karl Gustav Anckarloo 1747 -
Ingeborg Sofia Anckarloo 1746 1746
Ingeborg Sofia Anckarloo 1743 1743
Jonas Anckarloo 1740 1766
Maria Elisabet Anckarloo 1738 1813
David Anckarloo 1687 1765
Olof Peter Anckarloo 1754 1827
David Anckarloo 1741 1780

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Anckarloo eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning