Personer med namnet Alwén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Alwén som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Alwén

Namn Född Död
Johan Max Otto Gustav Alwén 1977 -
Ebba Astrid Louise Alwén 1976 -
Petra Jane-Ahly Ulrika Alwén 1973 -
Mia Cecilia Christina Alwén 1971 -
Claes-Ebbe Albin Alwén 1943 -
Karl-Otto Mårten Alwén 1944 -
Mats Anders Inge Alwén 1947 -
Anne Christina Alwén 1954 -
Claes Göran Alwén 1947 -
Ulla Cecilia Alwén 1950 -
Nils Rickard Alwén 1961 -
Jan Olof Mikael Alwén 1954 -
Eva Karin Olivia Alwén 1948 -
Rolf Anders Alwén 1945 -
Kurt Harald Alwén 1959 -
Inger Louise Alwén 1950 -
Fritz Bertil Alwén 1952 -
Claus Otto Einar Alwén 1924 1995
Knut Albin Malte Alwén 1921 1983
Kurt Olof Ingmar Alwén 1919 1995
Karl Robert Ebbe Alwén 1916 1993
Astrid Beatrice Ottilia Alwén 1914 2001
Anders Albin Alwén 1889 1971

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Alwén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.