Personer med namnet Almroth

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Almroth som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Almroth

Namn Född Död
Lars Olof Almroth 1929 1998
Kristina Vilhelmina Almroth 1802 1853
Adolf Bernhard Almroth 1821 -
Charlotta Vilhelmina Almroth - -
Kristian Alexander Almroth - -
Johan Teodor Almroth - -
Kristian Adolf Almroth 1792 1822
Katarina Vilhelmina Almroth 1791 -
Sofia Elisabet Almroth 1788 -
Johan Anders Almroth 1787 -
Karl Magnus Almroth 1786 -
Anna Maria Almroth 1785 -
Johanna Charlotta Almroth 1784 -
Kristian Bernhard Almroth 1745 1827
Anders Almroth - -
Maria Elisabet Almroth - -
Niklas Almroth - -
Jonas Almroth - -
Karl Almroth 1749 1827
Anders Almroth 1708 1786
Johanna Charlotta Almroth 1750 1773
Ulrika Elisabet Almroth 1803 1888

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Almroth eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.