Personer med namnet Alin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Alin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Alin

Namn Född Död
Edvard WIlliam Alin 1815 1864
Knut Vilhelm Axel Alin 1849 1904
Torborg Alin 1942 -
Johan Erik Alin 1871 -
Jonas Alfred Alin 1869 -
Johan Erik Alin 1843 1884
Eva Augusta Alin 1905 -
Signe Helena Alin 1900 -
Axel Fredrik Persson Alin 1869 1932
Jonas Helge Ålin 1911 1981
Helga Teresia Ålin 1912 -
Jonas Erik Ålin 1878 1918
Karolina Charlotta Ålin 1856 1932
Elisabet Margareta Alin 1773 1825
Nils Alin 1712 1773
Emma Kristina Ålin 1899 1976
Gerda Birgitta Magdalena Alin 1894 -
Nils Vilhelm Alin 1898 -
Gerda Birgitta Magdalena Alin 1894 -
Anna Margareta Alin 1889 -
Wilhelm Knut Axel Alin 1849 1904
Frida Aurora Amalia Alin 1890 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Alin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning