Personer med namnet Ahnell

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ahnell som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ahnell

Namn Född Död
Göran Mikael Ahnell 1964 -
Maria Elisabeth Ahnell 1962 -
Eva Elisabeth Ahnell 1954 -
Olle Gunnar Ahnell 1952 -
Agnes Anna Christina Ahnell 2011 -
Jens Edvard Ahnell 1978 -
Jenny Anna Ahnell 1974 -
Karl Oskar Ahnell 1837 -
Johan Gustav Ahnell 1826 -
Hilma Johanna Kristina Ahnell 1859 1939
Olof Ambrosius Ahnell 1831 1893
Per-Olof Ahnell 1929 2016
Viktor Albin Emanuel Ahnell 1901 1975
Alma Regina Elisa Ahnell 1897 1981
Edla Maria Viktoria Ahnell 1894 1990
Hulda Vilhelmina Olivia Ahnell 1885 1983
Olof Niklas Vilhelm Ahnell 1861 1944
Hans Olof Valdemar Ahnell 1935 -
Greta Elisabet Ahnell 1917 2008
Ingrid Maria Ahnell 1928 -
Olof Birger Ahnell 1919 1994
Edvard Olof Konrad Ahnell 1891 1954
Claes Sylve Ahnell 1944 -
Sylve Konrad Ahnell 1914 1989
Monica Elisabet Ahnell 1942 2002
Hans Ahnell 1841 1923

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ahnell eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning