Personer med namnet Ahlman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ahlman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ahlman

Namn Född Död
Jacob Ahlman - -
Kristina Ahlman 1705 1747
Jonas Ahlman 1705 1737
Peter Ahlman 1701 1760
Sara Ahlman 1698 1746
Annika Ahlman 1695 1748
Maria Ahlman 1690 1723
Sven Larsson Ahlman 1652 1741
Nils Ahlman 1765 -
Maria Katarina Ahlman 1762 -
Ingeborg Ahlman 1732 1732
Lars Ahlman 1727 -
Gerhard Ahlman 1725 1765
Erik Ahlman 1722 1762
Lars Ahlman 1686 1746
Augusta Vilhelmina Ahlman 1778 1833
Sofia Lovisa Ahlman 1777 1777
Axel Ludvig Ahlman 1776 1777
Karl Fredrik Ahlman 1774 1842
August Vilhelm Ahlman 1773 1777
Margareta Elisabet Ahlman 1772 1843
Per Zakarias Ahlman 1734 1802
Bror Ahlman Svensson 1692 -
Sven Ahlman Olsson 1712 1782
Ola Svensson Ahlman 1686 1761
Olof Ahlman 1773 1862
Karolina Eleonora Ahlman 1780 1857
Margareta Ahlman 1659 1709
Maria Ulrika Ahlman 1764 1820

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ahlman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning