Personer med namnet Ahlin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Ahlin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Ahlin

Namn Född Död
Ellen Maria Ahlin 1881 1919
Monica Marianne Ahlin 1947 -
Inger Birgitta Ahlin 1947 -
Inge Roland Ahlin 1939 2008
Gunborg Antonia Ahlin 1923 2015
Ragnhild Mariana Ahlin 1924 -
Axel Arne Ahlin 1925 2007
Sven Gottfrid Ahlin 1926 -
Lars Gösta Lennart Ahlin 1929 -
Sonja Sibylla Ahlin 1933 2019
Eivor Margareta Ahlin 1935 2018
Axel Gottfrid Ahlin 1898 1980
Jan Stefan Ahlin 1968 -
Eva Ulrika Ahlin 1965 -
Bengt Sören Ahlin 1937 -
Anna Julia Ahlin 1891 1929
Lars Per Johannes Ahlin 1948 -
Lars Gustav Ahlin 1915 1997
Karl Ragnvald Åhlin 1946 -
Karl Ragnar Åhlin 1912 -
Gustav Ahlin 1823 -
Bernhard Ahlin 1821 -
Kristina Eleonora Ahlin 1817 -
Nils Ahlin 1792 -
Charlotta Elisabeth Ahlin 1825 1898
Ebba Hedvig Maria Ahlin 1892 1953
Zakarias Elisa Ahlin 1885 1953
Elisabet Maria Ahlin 1878 -
Emma Henriette Matilda Ahlin 1871 -
Hilda Elisabet Charlotta Ahlin 1868 -
Eberhard Zakarias Ahlin 1869 -
Johannes Eberhard Ahlin 1866 -
Zakarias Ahlin 1833 1908
Karl Kristian Israel Ahlin 1886 1970

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Ahlin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning