Släktnamnet af Wirsén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Wirsén som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet af Wirsén

Namn Född Död
Diane Augusta af Wirsén 1935 -
Ulla Elisabet af Wirsén 1922 1976
Käthie Madeleine Carola Cecilia af Wirsén 1912 1996
Karl Einar Ture af Wirsén 1875 1946
Karl Axel Konrad af Wirsén 1862 1864
Ida Eleonora af Wirsén 1854 1922
Karl Gustav Ture af Wirsén 1850 1874
Sigrid Amalia Martina af Wirsén 1847 1924
Vendela Gustava Charlotta af Wirsén 1844 1906
Karl David af Wirsén 1842 1912
Sara Louisa Ebba Eleonora af Wirsén 1841 1923
Karl Ture af Wirsén 1815 1869
Ebba Gustava af Wirsén 1813 1899
Karl Johan af Wirsén 1777 1825
Cordula Konstantia af Wirsén 1814 1834

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten af Wirsén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning