Släktnamnet af Schmidt

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Schmidt som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet af Schmidt

Namn Född Död
Lillemor Vanja Elisabet af Schmidt 1929 -
Nils Lennart Georg af Schmidt 1925 -
Albrekt Velam af Schmidt 1893 1921
Georg August af Schmidt 1891 -
Elsa af Schmidt 1888 -
Karl Ludvig Zakarias af Schmidt 1886 1909
Carl Anton af Schmidt 1866 -
Emma Augusta af Schmidt 1864 -
Anna Elisabet Sofia af Schmidt 1862 -
Lovisa Charlotta af Schmidt 1860 -
Johan Albert Ludvig af Schmidt 1858 1936
Ester af Schmidt 1867 1930
Agnes Georgina af Schmidt 1854 1903
Maria Helena af Schmidt 1853 1932
Johan Henrik af Schmidt 1851 1859
Karl Georg Oskar af Schmidt 1850 1850
Valborg Elisabet Vilhelmina af Schmidt 1856 1908
Gurli af Schmidt 1843 1929
Anna Charlotta af Schmidt 1842 1893
Karl August af Schmidt 1840 1902
Karl Georg af Schmidt 1838 1907
Sofia Maria Aurora af Schmidt 1837 1918
Konrad August af Schmidt 1819 1869
Nils Henrik Oskar af Schmidt 1817 1875
Karl Johan Georg af Schmidt 1813 1897
Georg Lars af Schmidt 1771 1842
Hjalmar Oskar af Schmidt 1853 1914
Fanny af Schmidt 1851 1927
Erik Georg Anton Oskar August af Schmidt 1889 -
Karl Georg Ludvig Anton af Schmidt 1885 -
Ludvig August af Schmidt 1849 1902
Olof Leonard Anton af Schmidt 1846 -
Anna Sofia Olivia af Schmidt 1843 1843
Karl Georg Ludvig af Schmidt 1842 1870
Ludvig Anton af Schmidt 1815 1856
Maria Matilda af Schmidt 1844 1914
Agnes Katarina af Schmidt 1847 1907

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten af Schmidt eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning