Släktnamnet af Rolén

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Rolén som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet af Rolén

Namn Född Död
Sam Ingvar af Rolén 1937 -
Ingegerd Mimmi Viola af Rolén 1932 -
Mildred Ottilia af Rolén 1923 -
Estrid Teresia af Rolén 1921 -
Alvar Henry af Rolén 1917 -
Sigrid Sellina af Rolén 1915 -
Sam Govert af Rolén 1913 -
Erik Albert af Rolén 1910 -
Carl Samuel Ingvar af Rolén 1907 -
Ingrid Cecilia af Rolén 1905 -
Agnes Erik Amalia af Rolén 1890 -
Carl Henrik af Rolén 1884 1915
Erik Samuel af Rolén 1883 -
Hedvig Augusta af Rolén 1860 -
Gurli Hildegard Amalia af Rolén 1857 1922
Eda Emelie Maria af Rolén 1854 1932
Samuel Albert Eugen af Rolén 1851 1928
Anna Erika Eugenia af Rolén 1850 -
Johan Erik Tyko af Rolén 1849 1849
Karolina Kristina af Rolén 1789 1874
Agnes Johanna Amalia af Rolén 1838 -
Henrik Rikard af Rolén 1830 1884
Erik Albert af Rolén 1824 1864
Elisabet af Rolén 1787 1874
Axel Ossian af Rolén 1828 1846
Maria Gustava af Rolén 1798 1859
Karl Samuel af Rolén 1848 1907
Julia Gustava af Rolén 1826 1840
Hedvig Sofia af Rolén 1795 1796
Gustav Erik af Rolén 1792 1811
Hedvig Amanda Teresia af Rolén 1822 1895
Erik af Rolén 1748 1823
Gustav Adolf af Rolén 1832 1874
Johan Samuel af Rolén 1794 1848

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten af Rolén eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning