Personer med namnet af Nordin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Nordin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet af Nordin

Namn Född Död
Emma Maria Sofia af Nordin 1820 1881
Hedvig Charlotta af Nordin 1816 1838
Johan Per Karl af Nordin 1813 1848
af Nordin 1811 1811
Sara Lovisa af Nordin 1787 1829
Karl Johan af Nordin 1785 1850
Jacquette af Nordin 1778 1818
Beata Aurora af Nordin 1803 1884
Johan Magnus af Nordin 1746 1823
Vendla Ulrika af Nordin 1786 1819
Anna Louisa af Nordin 1779 1852
Olga Anna Margareta af Nordin 1847 1895
Augusta Margareta Jakobina af Nordin 1837 1871
Hedvig Charlotta af Nordin 1807 1899
Margareta Elisabet af Nordin 1803 1859
Claes Johan af Nordin 1801 1838
Gustav af Nordin 1799 1867
Karl Jakob af Nordin 1797 1874
Katarina Helena af Nordin 1796 1854

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten af Nordin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning