Släktnamnet af Klintberg

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Klintberg som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet af Klintberg

Namn Född Död
Gustav Vilhelm af Klintberg 1838 1839
Fredrik Hjalmar August af Klintberg 1835 1912
Karl af Klintberg 1831 1839
Karl Ludvig af Klintberg 1829 1830
Vilhelm August af Klintberg 1802 1858
Karl Ferdinand af Klintberg 1797 1842
Karl Peter af Klintberg 1767 1826
Margit Fredrika af Klintberg 1882 1947
Bengt Hjalmar Axel af Klintberg 1880 1957
Ingrid Gustava af Klintberg 1879 1907
Eivor Elisabet af Klintberg 1877 1964
Alfhild Julie af Klintberg 1876 1968
Estrid Sofia af Klintberg 1874 1975
Karl Ferdinand af Klintberg 1873 1939
Sigrid Alfhild Maria af Klintberg 1871 1963
Märta Eleonora Justina af Klintberg 1869 1932
Gertrud Matilda Katarina af Klintberg 1866 1927
Gertrud Lovisa af Klintberg 1865 1957
Sigrid Elsa Cecilia af Klintberg 1870 1955
Ludvig Ferdinand af Klintberg 1833 1908

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten af Klintberg eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning