Släktnamnet af Geijerstam

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Geijerstam som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet af Geijerstam

Namn Född Död
Carl Erik af Geijerstam 1914 2007
Sara Ebba Marianne af Geijerstam 1909 1993
Elin Anna-Lisa af Geijerstam 1906 1987
Nils Erland af Geijerstam 1903 1997
Bengt Gustaf af Geijerstam 1902 1962
Susanne af Geijerstam 1959 -
Brita Elisabeth af Geijerstam 1948 -
Bengt Olof af Geijerstam 1944 -
Sten Olof af Geijerstam 1917 2007
Claes Olof af Geijerstam 1946 -
Karl Gustav af Geijerstam 1836 1918
Inger af Geijerstam 1928 1980
Karl Johan af Geijerstam 1899 1958
Sebastian af Geijerstam 1804 1808
Erland af Geijerstam 1802 1806
Gustav Emanuel af Geijerstam 1800 1877
Anna Elisabet af Geijerstam 1799 -
Vilhelm Emanuel af Geijerstam 1839 1846
Bengt Sebastian af Geijerstam 1827 1839
Julie af Geijerstam 1867 1867
Ebba af Geijerstam 1867 1939
Karl af Geijerstam 1868 1927
Nils af Geijerstam 1871 1954
Ellen Ebba Christina af Geijerstam 1919 -
Carl Gunnar af Geijerstam 1915 -
Sven-Olof af Geijerstam 1913 -
Olof af Geijerstam 1872 1921
Cecilia af Geijerstam 1879 -
Kristina af Geijerstam 1878 1878
Elisabet af Geijerstam 1876 1954
Karl Fredrik af Geijerstam 1832 1886
Karl af Geijerstam 1802 1861
Juliana af Geijerstam 1807 1865
Kristina Charlotta af Geijerstam 1806 1855
Johan Henrik af Geijerstam 1804 1877
Anna Lovisa af Geijerstam 1803 1877
Olof af Geijerstam 1800 1863
Bengt Gustav af Geijerstam 1798 1819
Emanuel af Geijerstam 1797 1874
Brita Maria af Geijerstam 1796 1840
Sara Helena af Geijerstam 1794 1865
Claes Laurens af Geijerstam 1771 1819
Axel Emanuel af Geijerstam 1768 1789
Kristina Engel af Geijerstam 1765 1833
Sara Helena af Geijerstam 1764 1827
Magdalena af Geijerstam 1762 1808
Emanuela af Geijerstam - -
Gustav af Geijerstam - -
Anton af Geijerstam 1758 1820
Bengt af Geijerstam 1757 1757
Bengt Gustav af Geijerstam 1756 1756
Lovisa Sofia af Geijerstam 1755 1802
Kristina af Geijerstam 1805 1878
Karl Gustav af Geijerstam 1802 1891
Johan Henrik af Geijerstam 1763 1846
Karl Gustav af Geijerstam 1769 1806
Emanuel af Geijerstam 1730 1788

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten af Geijerstam eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning