Släktnamnet af Forselles

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Forselles som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet af Forselles

Namn Född Död
Adam Magnus Filip af Forselles 1797 1882
Bernt Ludvig af Forselles 1792 1862
Ulrika Jakobina af Forselles 1791 1858
Gustav Ludvig af Forselles 1789 1789
Göran Henrik Samuel af Forselles 1787 1875
Karl Otto af Forselles 1786 1819
Per af Forselles 1782 1860
Jakob August af Forselles 1781 1808
Jakob af Forselles 1753 1835
Henrik Johan af Forselles 1751 1790
Axel Fredrik Knut af Forselles 1822 1829
Jakob Henrik Alexander af Forselles 1820 1896
Edvard Gustav af Forselles 1817 1891
Emilie Charlotta af Forselles 1815 1896
Viktor Leonard af Forselles 1839 1874
Oskar Leonard af Forselles 1838 1872
Karl Viktor Hjalmar af Forselles 1830 1881
Fredrik af Forselles 1829 1911
Teodor Ulrik af Forselles 1827 1896
Fredrik Johan Ulrik af Forselles 1783 1857
Fredrika Charlotta Maria af Forselles 1824 1902
Ester Kristina af Forselles 1820 1843
Karolina Matilda af Forselles 1825 -
Maria Charlotta af Forselles 1821 1894
Per Henrik af Forselles 1819 1888
Jakob Henrik af Forselles 1785 1855
Adam Magnus af Forselles 1798 1882
Virginia Charlotta af Forselles 1784 1858

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten af Forselles eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning