Släktnamnet af Ekström

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Ekström som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med efternamnet af Ekström

Namn Född Död
Björn Fredrik Sigurdsson af Ekström 1914 -
Rolf Fredrik Sigurdsson af Ekström 1910 -
Ingeborg Fredriksdotter af Ekström 1885 -
Rolf Fredrik Adolf af Ekström 1884 1884
Carl Sigurd Fredriksson af Ekström 1882 -
Karl Johan af Ekström 1899 -
Ebba Vilhelmina Josefina af Ekström 1885 -
Beda Julie Gunilda af Ekström 1881 -
Juliana Anna Vilhelmina af Ekström 1853 1854
Fredrik Magnus Konstans af Ekström 1852 1915
Karl Adolf Johan Patrik af Ekström 1850 1925
Magnus Adolf af Ekström 1826 1873
Mariana Juliana Lovisa af Ekström 1819 1903
Gustav Fredrik Nils af Ekström 1818 1822
Charlotta Albertina af Ekström 1817 1891
Johan Israel af Ekström 1773 1831
Johan Karl af Ekström 1821 1874
Signe Marika Charlotta af Ekström 1883 1968

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Släktforskning

Vill du veta mer om släkten af Ekström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning