Personer med namnet af Edholm

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Edholm som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet af Edholm

Namn Född Död
Dolores af Edholm 1908 1908
Ruth Julia Matilda af Edholm 1906 1976
Gurli Elisabet Charlotta af Edholm 1905 1986
Mårten Esbjörn af Edholm 1924 -
Erik Henrik af Edholm 1920 1923
Agnes af Edholm 1915 1990
Karin af Edholm 1912 2001
Erik af Edholm 1874 1956
Edvard Georg af Edholm 1872 1951
Georg Erik Edvard af Edholm 1870 1870
Lovisa Josefina Charlotta af Edholm 1868 1956
Erik Gösta af Edholm 1945 -
Ann af Edholm 1961 -
Erik Eriksson af Edholm 1923 2009
Margareta Emma Tyra af Edholm 1921 2006
Erik Gustav af Edholm 1878 1954
Emma Elisabet Fredrika af Edholm 1874 1967
Carl Eriksson af Edholm 1872 1895
Edvard Martin af Edholm 1831 1913
Esbjörn Oskar af Edholm 1826 1853
Ernst Fredrik af Edholm 1820 1876
Erik Vilhelm af Edholm 1817 1897
Agnes Vilhelmina Magdalena af Edholm 1816 1872
Marianne Agnes Elisabet af Edholm 1919 2012
Erik af Edholm 1777 1856

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten af Edholm eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning