Personer med namnet af Donner

Nedan hittar du en lista på personer med namnet af Donner som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet af Donner

Namn Född Död
Johan Edvard af Donner 1952 -
Beata Catharina af Donner 1945 -
Svante Gustaf Adolf af Donner 1945 1953
Wilhelm Gustaf af Donner 1943 -
Karin Birgitta Louise af Donner 1941 -
Gustaf Wilhelm James af Donner 1914 1985
Ludvig August Villgot af Donner 1859 1921
Johan Vilhelm Edvard af Donner 1851 1926
Ludvig August af Donner 1850 1857
Sofia Adelaide Constance af Donner 1848 1939
Marie Constance af Donner 1847 1847
Gustav Ludvig George af Donner 1886 -
Gustav Vilhelm James af Donner 1914 -
Ingrid Alice af Donner 1910 -
Ester Hildegard Marianne af Donner 1908 -
Gustav Bror Artur af Donner 1882 1883
Aurora Charlotta Alice af Donner 1880 1883
Gustav Adolf James af Donner 1878 -
Gustav Vilhelm Kasimir af Donner 1877 1914
Gustav Vilhelm August Rudolf Kasimir af Donner 1846 1923
Laura Maria Charlotta Alice af Donner 1843 1867
Georg Magnus Johan af Donner 1818 1818
Viktor Alexis af Donner 1815 1892
Karl Edvard af Donner 1808 1892
Johan Fabian af Donner 1807 1816
Sofia Beata Charlotta af Donner 1805 1881
Erland Magnus af Donner 1804 1816
Gustav Vilhelm af Donner 1803 1888
Ludvig August af Donner 1802 1880
Gustav Fredrik af Donner 1772 1773
Sofia Elisabet Fredrika af Donner 1769 1848
Ludvig Adolf af Donner 1764 1773
Vilhelm Gustav af Donner 1763 1842
Johan Gustav af Donner 1730 1808
Maria Vilhelmina Julie af Donner 1810 1885

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten af Donner eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning