Personer med namnet Adman

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Adman som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Adman

Namn Född Död
Svea Maria Adman 1915 -
Anna Lisa Adman 1923 -
Brita Ingeborg Adman 1922 -
Klas Ivar Adman 1921 -
Greta Elisabet Adman 1920 -
Nils Gösta Adman 1919 -
Henning Albert Hasse Adman 1917 -
Maria Brita Adman 1921 1921
Edit Anna Linnea Adman 1903 -
Emil Karl Leonard Adman 1895 1897
Josef Niklas Ivar Adman 1886 1959
Elin Hilda Bernhardina Adman 1884 1911
Helena Amanda Adman 1883 -
Maria Lovisa Maximiliana Adman 1882 -
Oskar Niklas Adman 1857 1927
Stig Evert Adman 1928 -
Karl Gustav Adman 1916 -
Bror Arne Adman 1918 -
Elsa Helena Adman 1920 2008
Hjalmar Matias Adman 1922 -
Karin Maria Adman 1924 -
Dagny Margareta Adman 1915 -
Enar Henrik Adman 1912 -
Henrik Petter Anton Adman 1887 1937
Ingela Solveig Adman 1965 -
Georg Anton Adman 1925 2012
Stefan George Adman 1968 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Adman eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.