Personer med namnet Adlerhielm

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Adlerhielm som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Adlerhielm

Namn Född Död
Johan Gabriel Adlerhielm 1735 1805
Fredrika Elisabet Adlerhielm 1734 1775
Ulrika Beata Adlerhielm 1730 1811
Ulrika Fredrika Adlerhielm 1728 1729
Elsa Margareta Adlerhielm 1727 1809
Maria Elisabet Adlerhielm 1725 1726
Karl Gustav Adlerhielm 1716 1717
Brita Magdalena Adlerhielm 1712 1769
Vilhelm Adlerhielm 1679 -
Lars Adlerhielm 1678 1761
Elisabet Adlerhielm 1677 -
Johan Adolf Adlerhielm 1673 -
Magdalena Adlerhielm 1672 1720
Margareta Adlerhielm 1671 -
Maria Brita Adlerhielm 1669 -
Johan Adlerhielm 1635 1679
Katarina Kristina Adlerhielm 1675 1734

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Adlerhielm eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.