Personer med namnet Adler

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Adler som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Adler

Namn Född Död
Benjamin Adler 1745 -
Gerda Gunvor Adler 1908 1979
Elisabet Adler 1755 -
Katarina Adler 1749 1784
Johan Adler 1745 -
Fredrik Adler 1736 1802
Maria Fredriksdotter Adler 1751 1836
Kristina Fredriksdotter Adler 1741 1814
Henrik Adler 1620 -
Fredrik Henriksson Adler 1659 1722
Fredrik Adler 1711 1788
Brita Fredriksdotter Adler 1769 1859
Johan Fredrik Adler 1881 -
Axel Henning Adler 1886 -
Karl Adolf Adler 1880 -
Signe Olivia Adler 1878 -
Adina Maria Adler 1875 -
Knut Alfons Adler 1873 -
Niklas Adler 1731 1786
Olivia Adler 1846 -
Karl Adler 1843 -
Sofia Adler 1840 -
Nils Johan Adler 1796 1865
Paul Abraham Adler 1771 -
Per Gustav Adler 1794 1855
Anna Lovisa Adler 1748 1803
Johan Adler - -
Carin Harriet Adler 1929 -
Johan Adler Salvius 1590 1652
Elisabet Katarina Adler - -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Adler eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning