Personer med namnet Adelin

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Adelin som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Adelin

Namn Född Död
Samuel Adelin 1744 1749
Kristina Märta Adelin 1741 1772
Jonas Adelin 1738 1816
Jöns Adelin 1700 1749
Elisabet Adelin 1750 1785
Alfhild Beata Adelin 1921 1998
Gustav Vilhelm Fredrik Adelin 1911 2000
Eira Hilda Maria Adelin 1909 2004
Erik Robert Adelin 1907 1994
Elin Linnéa Ingeborg Adelin 1905 1931
John Ivar Adelin 1903 1986
Berta Agnes Elisabet Adelin 1901 1979
Ingrid Doris Elisabet Adelin 1917 -
Asta Maria Helena Adelin 1913 1979
Gully Anna Matilda Adelin 1911 2002
Sten Edvard Samuel Adelin 1909 1992
Eira Elin Linnéa Adelin 1907 1992
Ester Berta Evelina Adelin 1904 1991
Frans Oskar Adelin 1876 1928
Anders Gustav Adelin 1871 1959

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Adelin eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.