Personer med namnet Abenius

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Abenius som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkomman att bli medlem hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Abenius

Namn Född Död
Kristina Margareta Abenius 1823 -
Josefina Matilda Abenius 1829 1852
Karolina Amalia Abenius 1830 -
Ingrid Maria Lovisa Abenius 1905 -
Sigurd Wilhelm Abenius 1904 -
Håkan Wilhelm Abenius 1902 1981
Margareta Ulrika Abenius 1899 1970
Ingeborg Maria Abenius 1879 -
Per Wilhelm Abenius 1864 1956
Märtha Ingeborg Abenius 1910 -
Karin Elisabeth Abenius 1907 -
Johan Gustaf Abenius 1863 -
Johan Abenius 1820 1898
Stina Katarina Abenius 1784 1847
Greta Ingegerd Abenius 1898 -
Erik Wilhelm Abenius 1897 -
Nanny Elisabet Abenius 1863 -
Augusta Teresia Abenius 1862 -
Wilhelm Erik Abenius 1861 1904
Maria Wilhelmina Amalia Abenius 1859 1942
Erik Vilhelm Abenius 1825 1903
Knut Vilhelm Allan Abenius 1898 -
Vera Margareta Abenius 1890 -
Dagmar Maria Abenius 1887 -
Sven Fredrik Abenius 1886 -
Anna Elisabeth Abenius 1885 -
Harald Vilhelm Abenius 1884 -
Knut Felix Abenius 1848 1897
Alma Mathilda Abenius 1845 1935
Hildur Fredrika Abenius 1843 -
Maria Margareta Haralda Abenius 1842 -
Carl Fredrik Abenius 1815 1895
Hedmar Agda Maria Abenius 1844 -
Sigrid Abenius 1872 -
Märta Abenius 1870 1917
Elsa Lilly Julia Maria Abenius 1903 -
Alice Anna Abenius 1899 -
Olof Allan Abenius 1898 -
Clarence Allan Abenius 1897 -
Allan Abenius 1868 -
Carl Johan Abenius 1838 1910
Johan Oskar Abenius 1812 1876
Johan Abenius 1775 1834
Jonas Abenius 1746 1830

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Abenius eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.