Sveriges församlingar - Y

Nedan hittar du information som är relevant för släktforskare om svenska församlingar som börjar med Y. Informationen kommer huvudsakligen från Skatteverket som den 1 juli 1991 övertog ansvaret för den svenska folkbokföringen från Svenska kyrkan. I vissa fall har vi på Släktingar.se också kompletterat informationen.

Sveriges församlingar som börjar med Y

Namn Församlingskod Information
Yllestad 168628 Yllestad 168628  Pastoratskod: 030604 Pastorat: -1927 Yllestad, Näs och Vistorp, 1927-05-01- (beslut 1919-07-16 och 192606-04) Yllestad, Näs, Vistorp, Vartofta-Åsaka och Kälvene. Husförhörslängd: (1760), 1788 -. Födelsebok: 1694 -.  

Gårdar och platser i Yllestad
Ysane 108303   Pastoratskod: 072106 Pastorat: Gammalstorp. Husförhörslängd: (1683), 1796-. Födelsebok: 1689- (lucka 1711).  

Gårdar och platser i Ysane
Ysby 138108   Pastoratskod: 081705 Pastorat: Ränneslöv. Husförhörslängd: 1817- (lucka 1834-1835). Födelsebok: 1704 -.  

Gårdar och platser i Ysby
Ystad 128601   Pastoratskod: 070505 Namn: -1884 Ystads Sankt Marlae, sedan Ystads stadsförsamling, 1919-05-01 -Ystad. Indelning: 1532-03-16 utbrutet Ystads Sankt Petri, 1884-07-25 införlivat Ystads Sankt Petri. Pastorat: -1676 eget, 1677-1868 Ystads Sankta Maria, Öja och Hedeskoga, 1869-1883 Ystads Sankta Maria, Ystads Sankt Petri och Öja, 1884-1919 Ystads stadsförsamling och Öja, 1919-05-01- eget. Husförhörslängd: (1687), 1816- Födelsebok: 1677- Övrigt: födelser vid Ystads lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok i lasarettets arkiv, 27100 Ystad; 1878-1923 särskild kyrkobok för kronohäktet, i landsarkivet.  

Gårdar och platser i Ystad
Ytterby 148207   Pastoratskod: 080501 Indelning: 1127 utbrutet Kungälv. Pastorat: medeltiden moderförsamling, åtminstone från 1500-talet Kungälv. Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: (1696), 1794-. Arkiv: 1796 förstört vid brand.  

Gårdar och platser i Ytterby
Ytterenhörna 018104    Pastoratskod: 040601 Namn: medeltiden Tuna Enhörna, -1947 Ytterenhörna, 1948- Enhörna. Län: -1966 Södermanlands län, 1967- Stockholms län. Indelning: 1948-01-01 införlivat överenhörna. Pastorat: före 1405 eget, 1405- Ytterenhörna och Husaby Enhörna (Överenhörna), senare -1920 Överenhörna, 1920-05-01-1947 Ytterenhörna och Överenhörria, 1948- eget. Husförhörslängd: 1780- Födelsebok: 1695-. 

Gårdar och platser i Ytterenhörna
Yttergran 030502   Pastoratskod: 010504 Pastorat: Övergran. Husförhörslängd: 1778-. Födelsebok: 1747 -.  

Gårdar och platser i Yttergran
Ytterhogdal 236109   Pastoratskod: 101405 Namn: till 1500-talet Hogdal, sedan Ytterhogdal. Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1863 Gävleborgs län, 1864-Jämtlands län, 1865-02-17 överfört Risberget från Los i Gävleborgs län till Ytterhogdal i Jämtlands län samt Riberget från Ytterhogdal till Los och Gävleborgs län. Indelning: medeltiden utbruten ur Färila, 1925-0101 utbrutet Ängersjö. Pastorat: -1562 Ljusdal, 1562-02-28-1564 Ytterhogdal och Haverö, 1564-04-08-1570 Ytterhogdal, Haverö och Överhogdal, 1570-1814 Ytterhogdal och Haverö, 1814-05-01-1818 Ytterhogdal, Överhogdal och Haverö, 1818-09-30(beslut 1812-12-09)-1924 Ytterhogdal och Överhogdal, 1925- Ytterhogdal, Överhogdal och Angersjö. Husförhörslängd (1741), 1785-. Födelsebok: 1681 -.  

Gårdar och platser i Ytterhogdal
Ytterjärna 018108   Pastoratskod: 0406 10 Namn: -1909 Ytter-Järna, 1910- Ytterjärna. Pastorat: Överjärna. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1737 -.  

Gårdar och platser i Ytterjärna
Ytterlännäs 228211   Pastoratskod: 100206 Namn: -1909 Ytter-Lännäs, 1910- Ytterlännäs. Pastorat: 1300-talet eget, 1400-talet-1902 Torsåker, 1902(beslut 1869-03-19)-1961 eget, 1962- Ytterlännäs, Torsåker och Dal. Husförhörslängd: 1777-. Födelsebok: 1688 -.

Gårdar och platser i Ytterlännäs
Ytterselö 048608   Pastoratskod: 040104 Namn: -1909 Ytter-Selö, 1910- Ytterselö. Pastorat: -1934 eget, 1934-05-01(beslut 1919-08-29 och 1933-09-01)-1944 Överselö, 1945-1961 Ytterselö och Överselö, 1962- Ytterselö, Överselö och Toresund. Husförhörslängd: 1703-. Födelsebok: 1640 -.  

Gårdar och platser i Ytterselö
Yxnerum 056105 Yxnerum  Pastoratskod: 020601 Län: -1891 huvuddelen i Östergötlands län, del (Yxnerums skate) Kalmar län, 1892 överfört Yxnerums skate till Östergötlands län, 1892- helt i Östergötlands län. Pastorat: -1973 Björsäter, 1974- Åtvid. Husförhörslängd: 1816-. Födelsebok: 1686 -. 

Gårdar och platser i Yxnerum
Beställ abonnemang Beställ släktutredning