Sveriges församlingar - V

Nedan hittar du information som är relevant för släktforskare om svenska församlingar som börjar med V. Informationen kommer huvudsakligen från Skatteverket som den 1 juli 1991 övertog ansvaret för den svenska folkbokföringen från Svenska kyrkan. I vissa fall har vi på Släktingar.se också kompletterat informationen.

Sveriges församlingar som börjar med V

Namn Församlingskod Information
Vad 168328   Pastoratskod: 031005 Pastorat: -1961 Hjälstad, 1962- Götlunda. Husförhörslängd: 1747- (lucka 1763). Födelsebok: 1688- Arkiv: födelseböcker -1942 hos pastorsämbetet i Fägre.  

Gårdar och platser i Vad
Vada 011506   Pastoratskod: 130608 Pastorat: - 1923 Vada och Angarn, 1923-05-01 - Össeby-Garn. Husförhörslängd: 1745Födelsebok: 1725-.  

Gårdar och platser i Vada
Vadensjö 128210 Vadensjö 128210   Pastoratskod: 070903 Pastorat: -1860 Örja, 1860-1941 Vadensjö och Örja, 1942- (beslut 1926-12-03 och 1941-01-31) Härslöv. Husförhörslängd: (1696), 1809-. Födelsebok: 1693- (lucka 1717-1724).  

Gårdar och platser i Vadensjö
Vadsbro 048211   Pastoratskod: 040205 Pastorat: -1920 Blacksta, 1920-05-01-1961 Vadsbro och Blacksta, 1962-1976 Årdala, 1977- Bettna. Husförhörslängd: 1752-. Födelsebok: 1667-.  

Gårdar och platser i Vadsbro
Vadstena 058401   Pastoratskod: 020303 Indelning: omkring 1390 utbrutet Sankt Per, 1687 utbrutet Vadstena krigsmanshusförsamling, 1785 införlivat Vadstena krigsmanshusförsamling, omkring 1900 införlivat Vadstena hospitalsförsamling, 1967-01-01 införlivat Sankt Per. Pastorat: medeltiden Vadstena och Klåstad, 1391 Vadstena stadsförsamling, Vadstena landsförsamling (Sankt Per) och Klåstad, 1500-talet Vadstena, Sankt Per, Broby och Strå, sedan -1961 Vadstena, Sankt Per och Strå, 1962-1966 Vadstena och Sankt Per, 1967- eget. Husförhörslängd: 1713-. Födelsebok: (1642), 1652-. Övrigt: födelser vid Vadstena lasarett 1905-1946 införda i särskild födelsebok som tills vidare förvaras hos pastorsämbetet.  

Gårdar och platser i Vadstena
Vaksala 038004   Pastoratskod: 010103 Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: 1704-.  

Gårdar och platser i Vaksala
Valbo 218006 Valbo 218006   Pastoratskod: 011103 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län, 1940-01-01 överfört delar av Fleräng från Valbo i Gävleborgs län till Skutskär i Uppsala län. Indelning: omkring 1400 utbrutet Gävle (Heliga Trefaldighet). Pastorat: -1602 Valbo och Hille, 1602-1849 Gävle (Heliga Trefaldighet), 1849-07-03-eget. Husförhörslängd: 1709-. Födelsebok: 1688-.

Gårdar och platser i Valbo
Valbo-Ryr 143003   Pastoratskod: 080801 Namn: -1885 Ryr (i Valbo härad) eller Norra Ryr, 1885-04-17- Valbo-Ryr (ej bindestreck i beslutet). Län: -1966 Älvsborgs län, 1967- Göteborgs och Bohus län. Pastorat: -1670 Färgelanda, 1670-1720 eget, 1720-1961 Torp, 1962-1967 Färgelanda, 1968- Foss. Husförhörslängd: 1793- Födelsebok: 1703-.  

Gårdar och platser i Valbo-Ryr
Valdemarsvik 056301   Pastoratskod: 020907 Indelning: 1919-05-01 utbruten ur Ringarum. Pastorat: 1919-05-01-1983 eget, 1984- Valdernarsvik och Gryt. Husförhörslängd: 1919-. Födelsebok: 1919-. Övrigt: födelser vid Valdemarsviks förlossningshem 1940-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Valdemarsvik
Valdshult 066206   Pastoratskod: 031204 Pastorat: -1961 Stengårdshult, 1962- Norra Hestra. Husförhörslängd: 1777-. Födelsebok: 1687-.  

Gårdar och platser i Valdshult
Valinge 138315   Pastoratskod: 081402 Pastorat: -1961 Valinge, Stamnared, Skällinge och Nösslinge, 1962- Lindberg. Husförhörslängd: (1693), 1795-. Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Valinge
Vall 098050   Pastoratskod: 120202 Pastorat: -1920 Vall och Hogrän, 1920-05-01-1961 Stenkumla, 1962- Eskelhem. Husförhörslängd: 1765-. Födelsebok: 1782-.  

Gårdar och platser i Vall
Valla 141901   Pastoratskod: 080701 Pastorat: Stenkyrka. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1691-. Övrigt: förväxla ej med Valla tätort i Sköldinge församling.  

Gårdar och platser i Valla
Vallbeberga 128618 Valleberga 128618   Pastoratskod: 070508 Län: -1970 Kristianstads län, 1971- Malmöhus län. Pastorat: -1961 Ingelstorp, 1962- Löderup. Husförhörslängd: (1687), 1813- Födelsebok: (1678), 1723-. Övrigt: förväxla ej med tätorten Vallberga i Ränneslöv.  

Gårdar och platser i Vallbeberga
Vallby 038111   Pastoratskod: 010701 Pastorat: -1799 eget, 1799-1942 Vallby och Arnö, 1943(beslut 1919-07-16 och 1942-10- 23)-1961 Lillkyrka, 1962- Veckholm. Husförhörslängd: (1701), 1739-. Födelsebok: 1701-.  

Gårdar och platser i Vallby
Vallby 048409   Pastoratskod: 040707 Pastorat: -1919 Vallby och Hammarby, 1919-05-01-1961 Kjula, 1962-1979 Jäder, 1979-07-01- Kjula. Husförhörslängd: 1778-. Födelsebok: 1774-.  

Gårdar och platser i Vallby
Vallby 118116   Pastoratskod: 071207 Pastorat: -1929 Vallby och Bolshög, 1929-05-01-1961 Östra Hoby, 1962- Hammenhög. Husförhörslängd: (1697), 1815- (luckor 1840-1845 och 1855-1856). Födelsebok: 1756-.  

Gårdar och platser i Vallby
Vallda 138404   Pastoratskod: 081303 Pastorat: Vallda och Släp. Husförhörslängd: (1755), 1785-. Födelsebok: 1706- (luckor 1752-1753 och 1857-1860).  

Gårdar och platser i Vallda
Vallentuna 011501 Vallentuna 011501   Pastoratskod: 130605 Pastorat: -1961 eget, 1962- Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda. Husförhörslängd: 1719-. Födelsebok: (1640), 1749-.  

Gårdar och platser i Vallentuna
Vallerstad 058608   Pastoratskod: 020401 Pastorat: -1544 eget, 1544-1934 Vallerstad och Järstad, 1934-05-01(beslut 1919-05-23 och 1933-07-07)-1973 Normlösa, 1974- Skänninge. Husförhörslängd: 1790- Födelsebok: (1634), 1679-.  

Gårdar och platser i Vallerstad
Vallkärra 128106   Pastoratskod: 070107 Pastorat: -1933 Stångby, 1933-05-01-1961 Vallkärra, Stångby, Västra Hoby och Håstad, 1962- Vallkärra, Stångby, Västra Hoby, Håstad, Igelösa och Odarslöv. Husförhörslängd: (1683), 1798Födelsebok: 1689- (luckor 1713 och 1728-1729).  

Gårdar och platser i Vallkärra
Vallstena 098024   Pastoratskod: 120108 Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1961 Källunge, 1962- Gothem. Husförhörslängd: 1766-1832, 1940-. Födelsebok: 1710-1880, 1895-. Arkiv: 1940 delvis förstört vid brand, födelsebok 1895-1939 på landsarkivet (1935-1939 ej tillgänglig för forskare), SCButdrag hos pastorsämbetet.  

Gårdar och platser i Vallstena
Valstad 168512 Valstad 168512   Pastoratskod: 030602 Pastorat: medeltiden (troligen från 1300-talet) Valstad, Heligestad, Kymbo, Vättak och Suntak, sedan -1638 Valstad, Kymbo, Vättak och Suntak, 1638-1691 Valstad, Kymbo och Vättak, 1691-03-19-1961 Valstad, Kymbo, Vättak och Suntak, 1962Valstad, Kymbo, Vättak, Suntak, Hångsdala, Skörstorp och Östra Gerum. Husförhörslängd: (1695), 1806-. Födelsebok: 1691-.  

Gårdar och platser i Valstad
Valtorp 168638 Valtorp 168638   Pastoratskod: 030504 Pastorat: till 1400-talet moderförsamling, sedan -1920 Segerstad, 1920-05-01- Stenstorp. Husförhörslängd: 1806Födelsebok: 1688.

Gårdar och platser i Valtorp
Valö 038203   Pastoratskod: 010301 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Indelning: 1612 utbrutet Forsmark. Pastorat: -1612 eget, 1612-1629 Valö och Forsmark, 1629-1941 eget, 1942-1961 Valö och Forsmark, 1962-1971 Valö, Forsmark och Hökhuvud, 1972- Östhammar. Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1727-.  

Gårdar och platser i Valö
Vamlingbo 098091   Pastoratskod: 120306 Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1936 Vamlingbo och Sundre, 1937- Öja. Husförhörslängd: (1756), 1808-. Födelsebok: 1775-.  

Gårdar och platser i Vamlingbo
Vankiva 118314 Vankiva 118314   Pastoratskod: 071505 Indelning: 1910-05-01 del till Hässleholm vid dess bildande. Pastorat: -1961 Vankiva och Ignaberga, 1962- Norra Åkarp. Husförhörslängd: (1696), 1822-. Födelsebok: 1690-. Övrigt: 1910-1927 vissa kyrkobokförda i Skånska trängkåren.  

Gårdar och platser i Vankiva
Vansbro kbfd 202102   Pastoratskod: 050703 Indelning: 1938-01-01 bildat inom Järna församling.  
Vanstad 126509 Vanstad 126509   Pastoratskod: 070702 Pastorat: -1933 Vanstad och Tolånga, 1933-05-01(beslut 1924-05-23 och 1933-02-10) -1961 Vanstad, Tolånga, Röddinge och Ramsåsa, 1962- Lövestad. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: (1695), 1738-.  

Gårdar och platser i Vanstad
Vansö 048610   Pastoratskod: 040103 Pastorat: -1584 Vansö och Härad, 1584-1587 eget, 1587-1961 Vansö och Härad, 1962- Vansö, Härad, Fogdö och Helgarö. Husförhörslängd: (1707), 1739- Födelsebok: 1708-.  

Gårdar och platser i Vansö
Vantör 018023   Pastoratskod: 130404 Indelning: 1957-01-01 utbruten ur Brännkyrka. Pastorat: eget.  
Vapnö 138010   Pastoratskod: 081603 Pastorat: Söndrum. Husförhörslängd: 1808- (lucka 1829). Födelsebok: 1688- Arkiv: 1715 brand.  

Gårdar och platser i Vapnö
Vara 166001   Pastoratskod: 030205 Pastorat: -1920 Skarstad, 1920-05-01- Vara, Skarstad, Önum och Hällum. Husförhörslängd: 1775- Födelsebok: (1672), 1724- Övrigt: födelser vid Vara förlossningshem 1941-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Vara
Varberg 138301   Pastoratskod: 081401 Pastorat: -1616 eget, 1616-1882 Varberg, Lindberg och Torpa, 1882- (beslut 1874-1 l13) eget. Husförhörslängd: (1785), 1801- (lucka 1812). Födelsebok: 1690-. Övrigt: födelser vid Varbergs lasarett 1905-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1846-1923 särskilda kyrkoböcker för kronohäktet, i landsarkivet.  

Gårdar och platser i Varberg
Varnhem 168205   Pastoratskod: 031103 Namn: 1600-talet stundom kallad Klostret, annars -1936 även Skarke, 1937- endast Varnhem. Pastorat: -1540 eget, 1540-1566 Varnhem och (Norra) Lundby, 1566- Varnhem, Istrum, Eggby, Öglunda, Skärv och Lundby, omkring 1575Varnhem, Istrum, Eggby, Öglunda och Norra Lundby. Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: (1694), 1715-. Övrigt: oaktat pastoratet benämndes Varnhem, räknades Eggby som moderkyrka till 1694.  

Gårdar och platser i Varnhem
Varnum 158411   Pastoratskod: 031501 Pastorat: -1936 Rångedala, 1937-1961 Toarp, 1962- Södra Ving. Husförhörslängd: 1737- (luckor 1745-1748, 1799). Födelsebok: (1688), 1722- Övrigt: födelser vid Varnumskulle enskilda förlossningshem 1935-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Varnum
Varola 168312   Pastoratskod: 031105 Namn: äldre form Valora, 1870 på SCB ändrat till Varola dessförinnan har namnformerna växlat. Pastorat: -1961 Varola, Värsås, Edåsa och Ljunghern, 1962- Värsås. Husförhörslängd: 1782- Födelsebok: 1672-.  

Gårdar och platser i Varola
Vartofta-Åsaka 168627 Vartofta-Åsaka 168627   Pastoratskod: 030604 Namn: -1885 Åsaka (i Vartofta härad), 1885-04-17- Vartofta-Åsaka (ej bindestreck i beslutet). Län: -1889 huvuddelen i Skaraborgs län, del (Öja) i Älvsborgs län, 1890 överfört Öja till Skaraborgs län, därefter helt i samma län. Pastorat: -1927 Vartofta-Åsaka och Kälvene, 1927-05-01- (beslut 1919-07-16 och 1926-06-04) Yllestad. Husförhörslängd: 1753-. Födelsebok: (1687), 1706-.  

Gårdar och platser i Vartofta-Åsaka
Varv 168516   Pastoratskod: 030603 Pastorat: förr Kungslena, åtminstone 1540-1961 Varv, Kungslena och Hömb, 1962- Varv, Kungslena, Hömb, Dimbo och Ottravad. Husförhörslängd: (1704), 1776-. Födelsebok: (1681), 1747-.  

Gårdar och platser i Varv
Varv och Styra 058323   Pastoratskod: 020302 Namn: -1861 Varv, 1862- Varv och Styra. Indelning: 1862 införlivat Styra. Pastorat: _ 1861 Varv och Styra, 1862-1922 eget, 1922-05-01-1961 Varv och Styra, Ekebyborna och Ask, 1962- Varv och Styra, Fivelstad, Hagebyhöga, Orlunda och Västra Stenby. Husförhörslängd: 1789- Födelsebok: 1639-.  

Gårdar och platser i Varv och Styra
Vassunda 038034   Pastoratskod: 010803 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1920 Vassunda och Haga, 1920-05-01-1961 Sigtuna, 1962- Knivsta. Husförhörslängd: 1744-. Födelsebok: 1702-.  

Gårdar och platser i Vassunda
Vaxholm 018701   Pastoratskod: 130801 Indelning: 1652 utbruten ur Östra Ryd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1743-. Födelsebok: 1699-. Övrigt: 1869-1949 delad på två kommuner, landsdelen ibland felaktigt betraktad som särskild församling; ej heller garnisonsförsamlingen är någon egentlig sådan, även om särskilda församlingsböcker fördes; födelser vid Vaxholms förlossningsrum 1924-1946 införda i församlingens födelsebok; 1854-1891 särskilda kyrkostamrullor för Kronoarbetskåren, i landsarkivet.  

Gårdar och platser i Vaxholm
Veberöd 128121   Pastoratskod: 070109 Pastorat: -1941 Vomb, 1942-1961 Veberöd och Vomb, 1962- Veberöd, Vornb och Silvåkra. Husförhörslängd: (1683), 1810-. Födelsebok: 1736-.  

Gårdar och platser i Veberöd
Veckholm 038114 Veckholm 038114   Pastoratskod: 010701 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Veckholm, Kungs-Husby och Torsvi, 1962- Veckholm, Kungs-Husby, Torsvi, Lillkyrka, Boglösa och Vallby. Husförhörslängd: 1765-. Födelsebok: 1669-.  

Gårdar och platser i Veckholm
Vedby 116602   Pastoratskod: 071305 Pastorat: Gråmanstorp/Klippan. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: 1782-. Arkiv: 1781-06-20 förstört av brand.  

Gårdar och platser i Vedby
Veddige 138319   Pastoratskod: 081309 Pastorat: 1535- Veddige, Ås och Sällstorp. Husförhörslängd: (1769), 1779- (lucka 1821-1822). Födelsebok: 1770-.  

Gårdar och platser i Veddige
Vederslöv 078015   Pastoratskod: 060105 Pastorat: -1935 Vederslöv och Dänningelanda, 1935-05-01(beslut 1920-07-24 och 1933- 11-24)-1961 Vederslöv, Dänningelanda och Tävelsås, 1962- Vederslöv, Dänningelanda, Tävelsås och Kalvsvik. Husförhörslängd: 1801-. Födelsebok: 1688-  

Gårdar och platser i Vederslöv
Veinge 138111   Pastoratskod: 081703 Pastorat: Veinge och Tjärby. Husförhörslängd: (1790), 1810- (luckor 1820 och 1826). Födelsebok: (1679), 1688- (luckor 1694 och 1716).  

Gårdar och platser i Veinge
Velinga 168504   Pastoratskod: 030805 Namn: intill 1930-talet Velinge, 1940 enligt SCB ändrat efter jordeboken till Velinga. Indelning: 1691 införlivat Ettak. Pastorat: Daretorp. Husförhörslängd: 1771-. Födelse- bok: 1680-.  

Gårdar och platser i Velinga
Vellinge 123304   Pastoratskod: 070302 Namn: 1927-10-22 av KMt fastställt Vellinge, el Vällinge/Hvällinge. Pastorat: -1961 Vellinge och Fuglie, 1962- Vellinge, Gässie (från 1985 Gessie), Eskilstorp och Hököpinge. Husförhörslängd: (1683), 1831-. Födelsebok: 1756- Arkiv: 1754-10-03 förstört av brand.  

Gårdar och platser i Vellinge
Vemdalen 236104   Pastoratskod: 10 1402 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: senast omkring 1550 utbruten ur Hede. Pastorat: Hede. Husförhörslängd: 1808- Födelsebok: 1786-.  

Gårdar och platser i Vemdalen
Vena 086006   Pastoratskod: 021306 Indelning: 1919-04-06 indelad i två kyrkobokföringsområden: Vena och Hultsfred, 1937-01-01 kbfd, 1955-01-01 utbrutet Hultsfred, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: förr en tid Vena och Lönneberga, annars -1954 eget, 1955-1961 Vena och Hultsfred, 1962- Hultsfred. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1633-.  

Gårdar och platser i Vena
Vendel 036003 Vendel 036003   Pastoratskod: 011008 Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1775- Födelsebok: (1683), 1709-. 

Gårdar och platser i Vendel
Venjan 206205   Pastoratskod: 05 1001 Indelning: 1607-12-09 utbruten ur Mora, 1885-10-07 indelad i två områden för kyrkobokföringen: Venjan och Söromsjön, 1923-04-06 fastställda kbfd, 1975-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1988 eget, 1989- Mora. Husförhörslängd: 1684-. Födelsebok: 1682-.  

Gårdar och platser i Venjan
Ventlinge 084011   Pastoratskod: 061704 Pastorat: en tid efter 1527 Gräsgård, annars -1937 Ås, 1938-1961 Ventlinge och Ås, 1962- Södra Möckleby. Husförhörslängd: 1809- Födelsebok: 1759-.  

Gårdar och platser i Ventlinge
Verum 118311   Pastoratskod: 071506 Pastorat: -1961 Visseltofta, 1962- Vittsjö. Husförhörslängd: (1683), 1780- (lucka 1868- 1872). Födelsebok: (1647), 1747-. Arkiv: 1881 brand.  

Gårdar och platser i Verum
Vesene 156615   Pastoratskod: 031505 Namn: - 1910 Vesened, 1910-09-23 - Vesene. Pastorat: Södra Björke. Husförhörslängd: 1780- Födelsebok: 1709-  

Gårdar och platser i Vesene
Vessige 138213   Pastoratskod: 081506 Pastorat: -1961 Vessige Svartrå och Köinge. Husförhörslängd: (1767), 1825- Födelsebok: 1690-. och Askome, 1962- Vessige, Askome, Alfshög, Okom.

Gårdar och platser i Vessige
Veta 058618   Pastoratskod: 020502 Pastorat: åtminstone -1540 Veta och Sya, sedan -1961 Veta och Viby, 1962- Veta, Viby och Herrberga. Husförhörslängd: (omkring 1727), 1770-. Födelsebok: 1663-.  

Gårdar och platser i Veta
Vetlanda 068501   Pastoratskod: 061203 Pastorat: tidigt Vetlanda och Bäckseda, sedan -1961 eget, 1962- Vetlanda, Bäckseda och Näsby. Husförhörslängd: 1727-. Födelsebok: 1726- Övrigt: födelser vid Elin Sunds förlossningshem införda i församlingens födelsebok, födelser vid Vetlanda sjukstuga 1945-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Gårdar och platser i Vetlanda
Viby 058617   Pastoratskod: 020502 Pastorat: medeltiden eget, sedan Veta. Husförhörslängd: 1768- Födelsebok: (1658), 1688-.  

Gårdar och platser i Viby
Viby 186102   Pastoratskod: 041205 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1587-08-20 utbrutet Tivedsbodarne (Ramundeboda). Pastorat: -1647 Viby, Tångeråsa och Skagershult, 1647-04-10-1985 Viby och Tångeråsa, 1986- eget. Husförhörslängd: 1748-. Födelsebok: 1694-.  

Gårdar och platser i Viby
Vibyggerå 228205   Pastoratskod: 100202 Pastorat: början av 1300-talet eget, därefter -1836 Nordingrå, 1836-1961 eget, 1962- Ullånger. Husförhörslängd: 1778- Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Vibyggerå
Vickleby 084001   Pastoratskod: 061703 Pastorat: medeltiden Vickleby och Resmo, sedan -1588 Torslunda, därefter -1935 eget, 1935-11-01- (beslut 1916-06-17 och 1934-07-13) Mörbylånga. Husförhörslängd: 1767, Födelsebok: 1703-.  

Gårdar och platser i Vickleby
Vidbo 019111   Pastoratskod: 010801 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Vidbo och Husby-Långhundra, 1962-1971 Skepptuna, 1972- Odensala. Husförhörslängd: 1763-. Födelsebok: 1719-.  

Gårdar och platser i Vidbo
Vika 208005   Pastoratskod: 051205 Indelning: 1300-talet utbrutet Hosjö. Pastorat: Vika och Hosjö. Husförhörslängd: (1664), 1775-. Födelsebok: 1682-.  

Gårdar och platser i Vika
Viken 128403   Pastoratskod: 071002 Indelning: slutet av 1500-talet utbruten ur Väsby som kapellförsamling, 1761-07-29 annexförsamling. Pastorat: Väsby. Husförhörslängd: (1775), 1800-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Viken
Vikingstad 058018   Pastoratskod: 020505 Namn: -1786 Vikingstad, 1786-1900 Vikingstad med Rakered, 1900- (beslut 1892-0508) Vikingstad. Indelning: 1786 (beslut 1764) införlivat Rakered. Pastorat: -1786 Vikingstad och Rakered, 1786-1931 eget, 1931-05-01-1961 Vikingstad, Rappestad och Sjögestad, 1962- Vikingstad, Rappestad, Sjögestad, Västerlösa och Björkeberg. Husförhörslängd: 1749-. Födelsebok: 1633-.  

Gårdar och platser i Vikingstad
Viklau 098037   Pastoratskod: 120206 Pastorat: medeltiden Vänge, sedan -1942 Sjonhem, 1943- (beslut 1932-09-16 och 1942-03-13) Vänge. Husförhörslängd: 1778-. Födelsebok: 1706-.  

Gårdar och platser i Viklau
Viksjö 228005 Viksjö    Pastoratskod: 100103 Indelning: 1771 utbruten ur Västanå som kapellförsamling till Stigsjö, 1868 (beslut 1792-12-17) införlivat Västanå bruksförsamling, 1922-04-07 annexförsamling (faktiskt dock sedan 1868-11-21). Pastorat: 1771-1808 Säbrå, 1808-02-26- Stigsjö. Husförhörslängd: 1801-. Födelsebok: 1771-. Övrigt: 1758-03-15 överfört från Stigsjö till Västanå.  

Gårdar och platser i Viksjö
Viksta 038027   Pastoratskod: 010904 Pastorat: -1925 eget, 1925-05-01-1961 Tensta, 1962- Björklinge. Husförhörslängd: 1743-. Födelsebok: 1716-.  

Gårdar och platser i Viksta
Vilhelmina 246201   Pastoratskod: 110905 Namn: -1804 Välgsjö, 1804-06-16- Vilhelmina. Indelning: 1783-04-26 utbruten ur Åsele som kapellag, 1799-05-07 annexförsamling, 1923-05-01 indelad i två kbfd: Vilhelmina kbfd och Dikanäs kbfd, 1962 Latikbergs kbfd och Saxnäs kbfd utbrutna ur Vilhelmina kbfd, 1977 Latikbergs kbfd uppgått i Vilhelmina kbfd, 1988-12-31 återstående kbfd upplösta. Pastorat: -1812 Åsele, 1812-05-20- eget. Husförhörslängd: (1780), 1804-. Födelsebok: 1786-.  

Gårdar och platser i Vilhelmina
Villberga 038117   Pastoratskod: 010702 Pastorat: -1927 eget, 1927-05-01(beslut 1919-06-19 och 1925-12-31)-1961 Villberga, Hacksta och Löt, 1962- Villberga, Hacksta, Löt, Litslena, Husby-Sjutolft och Härkeberga. Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1737-.  

Gårdar och platser i Villberga
Villie 126412   Pastoratskod: 070502 Namn: -1885 Södra Villie, 1885-12-11- Villie. Pastorat: -1961 Villie och Örsjö, 1962- Villie, Örsjö, Slimminge, Solberga och Katslösa. Husförhörslängd: (1683), 1807Födelsebok: (1676), 1746-.  

Gårdar och platser i Villie
Villstad 066209   Pastoratskod: 061004 Pastorat: medeltiden först eget, sedan Villstad och Våthult, senast omkring 1525-1921 Villstad, Våthult och Båraryd (nu Gislaved), 1921-05-01- eget. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Villstad
Vilske-Kleva 168609   Pastoratskod: 030505 Namn: -1889 Kleva (i Vilske härad), 1889-04-12- Vilske-Kleva. Indelning: medeltiden införlivat Sjögerås. Pastorat: -1768 Kleva, Ullene, Mårby och Hänger, 1768-1961 Vilske-Kleva, Ullene och Bjurum, 1962- Gökhem. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1682-.  

Gårdar och platser i Vilske-Kleva
Vimmerby 088401   Pastoratskod: 021301 Namn: -1964 Vimmerby stadsförsamling, 1965- Vimmerby. Indelning: 1965-01-01 införlivat Vimmerby landsförsamling. Pastorat: -1961 Vimmerby stadsförsamling, Vimmerby landsförsamling och Pelarne, 1962-1964 Vimmerby stadsförsamling och Vimmerby landsförsamling, 1965-1984 eget, 1985- Vimmerby och Tuna. Husförhörslängd: 1753- (luckor 1786-1787 och 1795-1805). Födelsebok: (1673), 1683- (luckor 1686-1687 och 1703-1705). Övrigt: födelser vid Vimmerby sjukstuga 1931-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Gårdar och platser i Vimmerby
Vinberg 138211   Pastoratskod: 081503 Pastorat: -1961 Vinberg och Stafsinge, 1962- Vinberg och Ljungby. Husförhörslängd: (1762), 1821-. Födelsebok: 1688 (lucka 1756-1759).  

Gårdar och platser i Vinberg
Vinköl 168215   Pastoratskod: 030102 Pastorat: -1549 Vinköl och Öttum, åtminstone 1549-1571 Jung, sedan -1961 Vinköl och Marum, 1962- Synnerby. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Vinköl
Vinslöv 118305   Pastoratskod: 071501 Pastorat: -1961 Vinslöv och Nävlinge, 1962- Vinslöv, Nävlinge, Sörby och Gumlösa. Husförhörslängd: (1683), 1806-. Födelsebok: (1647), 1739-.  

Gårdar och platser i Vinslöv
Vintrosa 188007   Pastoratskod: 041004 Namn: -1921 även Vinteråsa, 1921-04-29 av KMt fastställt Vintrosa. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: -1961 Vintrosa och Tysslinge, 1962- Vintrosa, Tysslinge och Gräve. Husförhörslängd: 1727-. Födelsebok: 1686-.  

Gårdar och platser i Vintrosa
Vireda 060408   Pastoratskod: 021501 Pastorat: -1961 Vireda och Haurida, 1962- Lommaryd. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Vireda
Virke 126107   Pastoratskod: 070806 Pastorat: Stora Harrie. Husförhörslängd: (1696), 1809- Födelsebok: 1730-.  

Gårdar och platser i Virke
Virserum 086005   Pastoratskod: 021308 Län: -1839 huvuddelen i Kalmar län, delar i Jönköpings län (Ånhults skate) och Kronobergs län (Sjökulla), 1840 överfört Sjökulla till Kalmar län, 1840-1884 församlingen delad på Kalmar och Jönköpings län, 1885 överfört Ånhults skate till Kalmar län, 1885- helt i Kalmar län. Pastorat: 1300-talet eget, sedan Virserum och Järeda. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1637-.  

Gårdar och platser i Virserum
Visby domkyrkoförsamling 098001   Pastoratskod: 120101 Namn: medeltiden Sankta Maria, sedan Visby, 1811-1935 Visby stadsförsamling, 1936-1986 Visby, 1986-05-01- Visby domkyrkoförsamling. Indelning: medeltiden tyska Sankta Maria, 1500-talet införlivat övriga församlingar i Visby, nämligen Sankt Per, Sankt Hans, Sankt Lars, Sankt Drotten, Sankt Mikael, Sankt Olof och Sankt Clemens, 1811 utbrutet Visby landsförsamling, 1895 införlivat den del av landsförsamlingen, som kallats för Visby södra landsförsamling (Visborg), 1936-01-01 införlivat Visby landsförsamling,. Pastorat: -1811 eget, 1811-1935 Visby stadsförsamling och Visby landsförsamling, 1936- eget. Husförhörslängd: 1709-. Födelsebok: 1661, Arkiv: typarkiv. Övrigt: födelser vid Visby lasarett 1934-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, födelser vid Fristads förlossningshem 1930-1938 införda i församlingens födelsebok; 1847-1946 särskilda kyrkoböcker för kriminalvårdsanstalten (1904-1918 även födelsebok) och 1884-1937 för Sankt Olofs sjukhus, på landsarkivet.  
Visingsö 068009   Pastoratskod: 060701 Namn: före sammanslagningen Ströja, sedan Visingsö. Indelning: 1500-talet införlivat Kumlaby. Pastorat: -1555 Visingsö och Sanna, 1555-04-06-1961 eget, 1962- Gränna. Husförhörslängd: 1719-. Födelsebok: 1693-.  

Gårdar och platser i Visingsö
Vislanda 076409 Vislanda 076409   Pastoratskod: 060206 Pastorat: medeltiden Västra Torsås, sedan Vislanda och Blädinge. Husförhörslängd: 1765, Födelsebok: 1688.  

Gårdar och platser i Vislanda
Visnum 178105   Pastoratskod: 090303 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: till omkring 1500 Visnums och Visnums-Kil, sedan -1637 Visnum, Rudskoga och Visnums-Kil, 1638-1961 Visnum och Visnums-Kil, 1962-1969 Visnum, Visnums-Kil, Rudskoga och Södra Råda, 1970- Visnum, Visnums-Kil och Rudskoga. Husförhörslängd: (1733), 1772, Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Visnum
Visnums-Kil 178104   Pastoratskod: 090303 Namn: förr även Fiskekil, -1885 Kil (i Visnums härad), 1885-04-17- Visnums-Kil (ej bindestreck i beslutet). Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: Visnum. Husförhörslängd: 1743- Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Visnums-Kil
Vissefjärda 086202   Pastoratskod: 061406 Län: -1888 delad mellan Kronobergs län (sockendelen Kåraböket inklusive Vissefjärda) och Kalmar län, 1889 överfört Kåraböket till Kalmar län, 1889- helt i Kalmar län, 1937-01-01 överfört Grimmansmåla 1:6 från Algutsboda i Kronobergs län till Vissefjärda (nu Emmaboda) i Kalmar län. Indelning: 1939-01-01 utbrutet Emmaboda. Pastorat: -1938 eget, 1939-1961 Vissefjärda och Emmabda, 1962- eget. Husförhörslängd: 1802-. Födelsebok: 1696-.  

Gårdar och platser i Vissefjärda
Visseltofta 116304   Pastoratskod: 071605 Pastorat: -1961 Visseltofta och Verum, 1962-1973 Vittsjö, 1974- Osby. Husförhörslängd: (1683), 1780- (lucka 1862-1872). Födelsebok: 1650-. Arkiv: 1881 delvis förstört av brand.  

Gårdar och platser i Visseltofta
Vist 058008   Pastoratskod: 020701 Pastorat: -1961 eget, 1962- Vist och Vårdnäs. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1640-.  

Gårdar och platser i Vist
Vistorp 168629   Pastoratskod: 030604 Pastorat: Yllestad. Husförhörslängd: (1760), 1797-. Födelsebok: 1694-.  

Gårdar och platser i Vistorp
Vitaby 118120   Pastoratskod: 071202 Pastorat: Södra Mellby. Husförhörslängd: (1697), 1818- (lucka 1824-1827). Födelsebok: 1703-.  

Gårdar och platser i Vitaby
Vitsand 173703 Vitsand 173703   Pastoratskod: 090504 Namn: -1914 Vittsand, 1914-04-02- Vitsand. Indelning: 1822 utbruten ur Fryksände, stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-03-10 förklarad annexförsamling. Pastorat: 1822-1929 Fryksände, 1929-05-01-1984 eget, 1985- Östmark. Husförhörslängd: 1824-. Födelsebok: 1824-.  

Gårdar och platser i Vitsand
Vittangi 258402   Pastoratskod: 111202 Indelning: 1913-01-01 utbruten ur Jukkasjärvi som (oegentlig) kapellförsamling, 1940 enligt SCB annexförsamling. Pastorat: 1913-01-01-1948 Jukkasjärvi, 1949- eget. Övrigt: födelser vid Vittangi sjukstuga 1940-talet införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Vittangi
Vittaryd 078110   Pastoratskod: 060304 Pastorat: tidigt moderförsamling, medeltiden Berga, senast 1580-talet Vittaryd, Berga, Dörarp och Hallsjö, 1630-talet-1919 Vittaryd, Berga och Dörarp, 1919-05-01Berga. Husförhörslängd: 1774-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Vittaryd
Vittinge 191704   Pastoratskod: 010602 Län: 1893 del från Västmanlands till Uppsala län. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1721, Födelsebok: 1688-  

Gårdar och platser i Vittinge
Vittsjö 118312   Pastoratskod: 071506 Pastorat: -1961 Norra Åkarp, 1962-1973 Vittsjö, Visseltofta och Verum, 1974- Vittsjö och Verum. Husförhörslängd: (1683), 1806- Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Vittsjö
Vittskövle 118030   Pastoratskod: 071804 Pastorat: förr eget, omkring 1500-1951 Vittskövle och Degeberga, 1952- Degeberga. Husförhörslängd: (1696), 1825, Födelsebok: 1688.  

Gårdar och platser i Vittskövle
Vollsjö 126512   Pastoratskod: 070704 Pastorat: Fränninge. Husförhörslängd: (1683), 1836, Födelsebok: 1729-. Arkiv: 1724 och 1749 brand.  

Gårdar och platser i Vollsjö
Vomb 128122   Pastoratskod: 070109 Namn: 1927-10-22 enligt KMt Vomb, ej Våmb. Pastorat: -1941 Vomb och Veberöd, 1942- Veberöd. Husförhörslängd: (1683), 1810, Födelsebok: (1695), 1761-. Övrigt: förväxla ej med Våmb i Västergötland.  

Gårdar och platser i Vomb
Voxna 212102   Pastoratskod: 011404 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län, 1934-01-01 överfört del av Finsthögst från Ore i Kopparbergs län till Voxna i Gävleborgs län. Indelning: 1759 utbruten ur Ovanåker som kapellförsamling, 1884-05-01 införlivat Mattsmyra kapellag från Ovanåkers församling. Pastorat: 1759-1775 Ovanåker, 1775-10-24-1972 eget, 1973- Ovanåker. Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: 1759-.  

Gårdar och platser i Voxna
Voxtorp 068310   Pastoratskod: 060802 Namn: förr Våxtorp, 1940 ändrat av SCB efter jordeboken till Voxtorp. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Värnamo, 1962-1986 Gällaryd, 1986-08-01- Voxtorp, Gällaryd och Tånnö. Husförhörslängd: 1861-. Födelsebok: 1869-. Arkiv: 1869 större delen förstörd vid brand. Övrigt: förväxla ej med Våxtorp i Halland.  

Gårdar och platser i Voxtorp
Voxtorp 088010 Voxtorp 088010   Pastoratskod: 061401 Namn: förr Våxtorp, 1940 av SCB ändrat efter jordeboken till Voxtorp. Pastorat: åtminstone 1555-1567 Mortorp, 1567-1961 Halltorp, 1962- Arby. Husförhörslängd: 1756-. Födelsebok: 1714-. Övrigt: förväxla ej med Våxtorp i Halland.  

Gårdar och platser i Voxtorp
Vrena 048027   Pastoratskod: 040406 Pastorat: -1937 Halla, 1937-08-01(beslut 1917-07-13 och 1937-03-19)-1976 Bettna, 1977- Stigtomta. Husförhörslängd: 1763-. Födelsebok: 1763-.  

Gårdar och platser i Vrena
Vreta kloster 058019   Pastoratskod: 020109 Namn: förr Vreta, från 1600-talet efterhand Vreta kloster. Indelning: 1810 utbrutet Stjärnorp. Pastorat: -1809 eget, 1810-1961 Vreta kloster och Stjärnorp, 1962- Vreta kloster, Stjärnorp, Ljung och Flistad. Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1633-.  

Gårdar och platser i Vreta kloster
Vrigstad 068403 Vrigstad 068403   Pastoratskod: 061102 Pastorat: -1279 eget, 1279-1570 Nydala, 1570-01-06-1961 Vrigstad, Svenarum och Nydala, 1962-1980 Vrigstad, Svenarum, Nydala och Hylletofta, 1981- Vrigstad och Hylletofta. Husförhörslängd: 1727-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Vrigstad
Vrå 078115   Pastoratskod: 061005 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1942 Odensjö, 1943- Lidhult. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1701-.  

Gårdar och platser i Vrå
Vuollerim 251005   Pastoratskod: 111102 Indelning: 1962-01-01 utbruten ur Jokkmokk, motsvarande Vuollerims kbfd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1959-.Födelsebok: 1959-.  
Våmb 168303   Pastoratskod: 031101 Namn: förr även Vårfruhem. Pastorat: Skövde. Husförhörslängd: (1702), 1770- Födelsebok: 1690-. Övrigt: förväxla ej med Vomb.  

Gårdar och platser i Våmb
Våmhus 206202   Pastoratskod: 051001 Indelning: 1636 utbruten ur Mora som kapellförsamling. Pastorat: -1868 Mora, 186805-01(beslut 1859-08-06 och 1868-04-24)-1988 eget, 1989- Mora. Husförhörslängd: 1737-1757, 1837-. Födelsebok: 1848-. Arkiv: före 1868-05-01 annars gemensamma böcker med Mora, som har dispensarkiv.  

Gårdar och platser i Våmhus
Vånga 058110   Pastoratskod: 020809 Pastorat: -1961 eget, 1962- Kullerstad. Husförhörslängd: (1714), 1792- Födelsebok: 1659-.  

Gårdar och platser i Vånga
Vånga 118034   Pastoratskod: 071707 Pastorat: Oppmanna. Husförhörslängd: (1683), 1817-. Födelsebok: 1690-.  

Gårdar och platser i Vånga
Vårdinge 018106   Pastoratskod: 040610 Namn: 1918-04-26 enligt KBr Vårdinge, ej Våhlinge. Pastorat: -1974 eget, 1975- Överjärna. Husförhörslängd: 1709-. Födelsebok: 1665-.  

Gårdar och platser i Vårdinge
Vårdnäs 058009   Pastoratskod: 020701 Pastorat: -1961 eget, 1962- Vist. Husförhörslängd: 1781-. Födelsebok: 1696-.  

Gårdar och platser i Vårdnäs
Vårdsberg 058032   Pastoratskod: 020108 Pastorat: -1555 eget, 1555-1581 Vårdsberg och Askeby, 1581-1925 eget, 1925-05- 01(beslut 1915-02-12 och 1923-05-25)-1961 Landeryd, 1962-1977 Bankekind, 1978- Rystad. Husförhörslängd: 1788, Födelsebok: 1656-.  

Gårdar och platser i Vårdsberg
Vårkumla 168617   Pastoratskod: 030502 Pastorat: Kinneved. Husförhörslängd: 1825, Födelsebok: 1713-.  

Gårdar och platser i Vårkumla
Vårvik 156004   Pastoratskod: 091004 Pastorat: -1640 Blomskog, 1640-1680 Silbodal, 1680-1961 Blomskog, 1962- Laxarby. Husförhörslängd: (1748), 1758- Födelsebok: (1685), 1707.

Gårdar och platser i Vårvik
Våthult 066202   Pastoratskod: 060902 Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1921 Villstad, 1921-05-01- Båraryd/Gislaved. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1687-.  

Gårdar och platser i Våthult
Våxtorp 138103   Pastoratskod: 081706 Pastorat: Hasslöv. Husförhörslängd: (1760), 1772- (luckor 1784, 1797 och 1804). Födelsebok: 1692-. Övrigt: se även Voxtorp.  

Gårdar och platser i Våxtorp
118007   Pastoratskod: 071805 Indelning: 1617-04-25 införlivat Nöbbelöv i Gärds härad. Pastorat: förr Vä och Nöbbelöv, omkring 1617-1639 Kristianstad, 1639-03-15-1643 eget, 1643- Vä och Åraslöv, omkring 1675-1927 Kristianstad, 1927-05-01-1944 Norra Åsum, 1945-1961 Vä och Skepparslöv, 1962-1974 Vä, Skepparslöv och Köpinge, 1975- Vä, Skepparslöv, Köpinge, Träne och Djurröd. Husförhörslängd: (1683), 1809- (lucka 1819-1820). Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Vä
Väckelsång 076306   Pastoratskod: 060401 Indelning: 1590 utbrutet Tingsås. Pastorat: -1877 Väckelsång, Tingsås och Uråsa, 1877-06-15(beslut 1870-05-10)-1961 Väckelsång och Uråsa, 1962- Väckelsång, Uråsa och Jät. Husförhörslängd: 1729-. Födelsebok: 1686-.  

Gårdar och platser i Väckelsång
Väddö 018803   Pastoratskod: 010205 Pastorat: -1961 eget, 1962- Väddö och Björkö-Arholma. Husförhörslängd: 1765-. Födelsebok: 1719-.  

Gårdar och platser i Väddö
Väderstad 058612   Pastoratskod: 020404 Indelning: 1892 införlivat Harstad. Pastorat: -1891 Väderstad och Harstad, 1892-1961 eget, 1962- Väderstad, Hov, Appuna, Kumla, Rinna och Hogstad. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1645-. Övrigt: redan före 1892 ofta betraktad som förenad med Harstad.  

Gårdar och platser i Väderstad
Väla 168130   Pastoratskod: 030703 Pastorat: Örslösa. Husförhörslängd: (1752), 1790-. Födelsebok: 1710-.  

Gårdar och platser i Väla
Välinge 128304 Välinge 128304   Pastoratskod: 071006 Pastorat: Välinge och Kattarp. Husförhörslängd: (1684), 1813- Födelsebok: 1699-. Övrigt: förväxla ej med Vellinge.  

Gårdar och platser i Välinge
Vällingby 018031   Pastoratskod: 130506 Indelning: 1974-01-01 utbruten ur Spånga, motsvarande Vällingby kbfd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1966-. Födelsebok: 1966.
Välluv 128309   Pastoratskod: 071007 Namn: 1913-10-31 stavningen fastställd, ej Välluf. Pastorat: förr Raus, 1630-talet - 1858 Helsingborgs stadsförsamling, 1858-1896 Välluv och Raus, 1897-1929 Raus, 1929-05-01-1961 Bårslöv, 1962- Kropp. Husförhörslängd: (1714), 1809- Födelsebok: 1755-.  

Gårdar och platser i Välluv
Väne-Ryr 158002   Pastoratskod: 030301 Namn: -1885 Ryr (i Väne härad) eller Södra Ryr, 1885-04-17- Väne-Ryr (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: -1661 Vassända, 1661-1919 Vänersborg, 1919-05-01-1946 Vassända-Naglum, 1947-Vänersborg. Husförhörslängd: 1810- (lucka 1817-1819). Födelsebok: (1693), 1743-.  

Gårdar och platser i Väne-Ryr
Väne-Åsaka 158103 Väne-Åsaka 158103   Pastoratskod: 030302 Namn: -1885 Åsaka (i Väne härad), 1885-04-17- Väne-Åsaka (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: Västra Tunhem. Husförhörslängd: (1813), 1829-. Födelsebok: (1688), 1712.  

Gårdar och platser i Väne-Åsaka
Vänersborg 158001   Pastoratskod: 030301 Indelning: 1642 utbruten ur Vassända, 1644 införlivat Brätte, 1947-01-01 införlivat Vassända-Naglum. Pastorat: 1642-1661 Vassända, 1661-1887 Vänersborg, Vassända, Naglum och Väne-Ryr, 1888-1919 Vänersborg, Vassända-Naglum och Väne-Ryr, 1919-05-01-1946 eget, 1947- Vänersborg och Väne-Ryr. Husförhörslängd: 1810(lucka 1817-1819). Födelsebok: (1690), 1776-. Arkiv: 1777 och 1834 delar brandskadade. Övrigt: födelser vid Vänersborgs lasarett 1905-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, oklart hur födelser vid Vänersborgs privata förlossningshem -1935 är införda; 1847-1946 särskilda kyrkoböcker för länsfängelset, på landsarkivet.  

Gårdar och platser i Vänersborg
Vänersnäs 158007   Pastoratskod: 030302 Namn: -1885 Näs (i Åse härad), 1885-04-17- Vänersnäs. Län: -1951 Skaraborgs län, 1952- Älvsborgs län. Indelning: mellan 1528 och 1540 införlivat Hallby. Pastorat: -1671 Ås, 1671-1816 Flo, 1816-05-01-1961 eget, 1962- Västra Tunhem. Husförhörslängd: 1827, Födelsebok: 1757, Övrigt: kallas ibland eget pastorat 1649-1688, men detta är oegentligt (endast delad pastorssyssla mellan kyrkoherden och en kompastor).  

Gårdar och platser i Vänersnäs
Vänga 158314   Pastoratskod: 031303 Pastorat: förr troligen Vänga och Tämta, omkring 1500-1947 Bredared, 1948-1961 Sandhult, 1962- Fristad. Husförhörslängd: (1736), 1767-. Födelsebok: (1688), 1704 -.  

Gårdar och platser i Vänga
Vänge 038014   Pastoratskod: 010902 Namn: -1895 Vänge, 1895(beslut 1890-02-28)-1933 Vänge och Läby, 1934- Vänge. Indelning: 1895 (beslut 1890-02-28) införlivat Läby, 1934-01-01 åter utbrutet Läby. Pastorat: -1895 Vänge och Läby, 1895(beslut 1890-02-28)-1933 eget, 1934-1961 Vänge och Läby, 1962- Vänge, Läby, Järlåsa, Skogs-Tibble och Åland. Husförhörslängd: 1766-. Födelsebok: 1658 -.  

Gårdar och platser i Vänge
Vänge 098040 Vänge 098040   Pastoratskod: 120206 Pastorat: medeltiden Vänge, Guldrupe och Viklau, sedan -1942 Vänge, Buttle och Guldrupe, 1943(beslut 1932-09-16 och 1942-03-13)-1961 Vänge, Buttle, Guldrupe, Sionhem och Viklau, 1962-Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla. Husförhörslängd: 1761-. Födelsebok: 1710 -.  

Gårdar och platser i Vänge
Vännäs 246001   Pastoratskod: 110204 Indelning: 1825 utbruten ur Umeå landsförsamling, 1931-01-01 indelad i två kbfd: Vännäs köpings (sedan Vännäs centralorts) kbfd och Vännäs landskommuns (sedan Vännäsbygdens) kbfd, 1986-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1834 Umeå landsförsamling, 1834-08-14- eget. Husförhörslängd: 1825- Födelsebok: 1829-.  

Gårdar och platser i Vännäs
Vännäsbygdens kbfd 246000   Pastoratskod: 110204 Namn: 1931-01-01-1979 Vännäs landskommuns kbfd, 1980-1986-12-31 Vännäsbygdens kbfd. Indelning: 1931-01-01 bildat inom Vännäs församling, 1986-12-31 upplöst. Husförhörslängd: 1922-1986. Födelsebok: 1921-1986.  
Väring 168317   Pastoratskod: 031106 Pastorat: -1961 Väring och Locketorp, 1962- Väring, Locketorp, Horn, Frösve, Säter och Binneberg. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Väring
Värmdö 012001   Pastoratskod: 130802 Indelning: 1631 utbrutet Södra Ljusterö, 1635 utbrutet Boo, 1638 utbrutet Möja, 1683 utbrutet Djurö, troligen 1792 utbrutet Ingarö, 1902-01-01 utbrutet Gustavsberg. Pastorat: -1631 eget, 1631-1635 Värmdö och Södra Ljusterö, 1635-1638 Värmdö, Södra Ljusterö och Boo, 1638-1683 Värmdö, Södra Ljusterö, Boo och Möja, 1683-1792 Värmdö, Södra Ljusterö, Boo, Möja och Djurö, 1792-1869 Värmdö, Södra Ljusterö, Boo, Möja, Djurö och Ingarö, 1869-1901 Värmdö, Boo, Möja, Djurö och Ingarö, 1902-01-01-1902-04-30 Värmdö, Boo, Möja, Djurö, Ingarö och Gustavsberg, 1902-05-01-1929 Värmdö, Djurö och Möja, 1929-05-01-1961 Värmdö och Möja, 1962- eget. Husförhörslängd: 1704, Födelsebok: 1679-.  

Gårdar och platser i Värmdö
Värmskog 176404 Värmskog 176404   Pastoratskod: 090803 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: Stavnäs. Husförhörslängd: 1775-. Födelsebok: 1679-.  

Gårdar och platser i Värmskog
Värna 056103   Pastoratskod: 020601 Pastorat: -1961 Grebo, 1962-1973 Björsäter, 1974- Åtvid. Husförhörslängd: 1802-. Födelsebok: (1657), 1715-.  

Gårdar och platser i Värna
Värnamo 068301   Pastoratskod: 060803 Pastorat: medeltiden först eget, därefter Värnamo och Tånnö, sedan -1961 Värnamo, Våxtorp och Tånnö, 1962-1973 eget, 1974-1980 Värnamo och Fryele, 1981- Värnamo, Fryele och Nydala. Husförhörslängd: 1861-. Födelsebok: 1825-. Arkiv: 1869 större delen förstörd vid brand. Övrigt: födelser vid Värnamo BB 1924-1930 och vid Värnamo lasarett 1930-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Gårdar och platser i Värnamo
Värsås 168315   Pastoratskod: 031105 Pastorat: -1961 Varola, 1962-1973 Värsås, Varola, Ljunghem, Edåsa, Sventorp, Forsby och Mofalla, 1974- Värsås, Varola, Ljunghem, Edåsa, Sventorp och Forsby. Husförhörslängd: 1782-. Födelsebok: 1695-.  

Gårdar och platser i Värsås
Värö 138320   Pastoratskod: 081308 Pastorat: Värö och Stråvalla. Husförhörslängd: 1739- (luckor 1797 och 1802-1803). Födelsebok: 1673-. Arkiv: typarkiv.  

Gårdar och platser i Värö
Väsby 128402   Pastoratskod: 071002 Indelning: slutet av 1500-talet utbrutet Viken, 1852-11-23 utbrutet Höganäs. Pastorat: Väsby och Viken. Husförhörslängd: (1698), 1800- Födelsebok: 1689- Övrigt: se även Vässby.  

Gårdar och platser i Väsby
Väse 178004   Pastoratskod: 090404 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1595 del till nybildade Nyed. Pastorat: -1868 Väse, Östra Fågelvik och Alster, 1868(beslut 1844-1031)-1961 Väse och Östra Fågelvik, 1962-1973 Väse och Ölme, 1974- eget. Husförhörslängd: 1723- Födelsebok: 1678- Övrigt: SCB 1880: Pastoratet benämnes Väsehärad, men moderförsamlingen kallas Väse. Sedan Alster blivit eget pastorat, synes namnet Väsehärad ej längre tillämpligt för Väse pastorat.  

Gårdar och platser i Väse
Väskinde 098018   Pastoratskod: 120102 Namn: förr Västkinde, 1940 av SCB ändrat efter jordeboken till Väskinde. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1925 Väskinde och Bro, 1925-05-01-1961 Väskinde, Bro, Fole och Lokrume, 1962- Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl. Husförhörslängd: 1760-. Födelsebok: 1667-.  

Gårdar och platser i Väskinde
Västanfors 198201   Pastoratskod: 051502 Län: 1941-01-01 överfört Ulvsbo från Söderbärke i Kopparbergs län till Västanfors i Västmanlands län. Indelning: senast 1661 utbruten ur Norberg som kapellförsamling. Pastorat: -1810 Norberg, 1811-1961 eget, 1962- Västanfors och Västervåla. Husförhörslängd: 1668- Födelsebok: 1662-.  

Gårdar och platser i Västanfors
Västerfärnebo 198102   Pastoratskod: 051404 Indelning: 1686 utbrutet Karbenning. Pastorat: 1686-1815 Västerfärnebo och Karbenning, 1816-1961 eget, 1962Västerfärnebo, Fläckebo och Karbenning. Husförhörslängd: 1690-. Födelsebok: 1647-.  

Gårdar och platser i Västerfärnebo
Västergarn 098056 Västergarn 098056   Pastoratskod: 120201 Pastorat: Sanda. Husförhörslängd: 1791-. Födelsebok: 1744-.  

Gårdar och platser i Västergarn
Västerhaninge 013606   Pastoratskod: 130907 Indelning: 1731 utbrutet Muskö. Pastorat: -1731 eget, 1731- Västerhaninge och Muskö. Husförhörslängd: 1690-. Födelsebok: 1668- Övrigt: födelser vid Västerhaninge förlossningshem 1945-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Gårdar och platser i Västerhaninge
Västerhejde 098048   Pastoratskod: 120203 Pastorat: till 1500-talet moderförsamling, sedan Stenkumla. Husförhörslängd: (1749), 1785-. Födelsebok: 1677-.  

Gårdar och platser i Västerhejde
Västerlanda 156206   Pastoratskod: 080505 Län: -1970 Göteborgs och Bohus län, 1971- Älvsborgs län. Pastorat: Hjärtum. Husförhörslängd: (1792), 1810-. Födelsebok: 1686-.  

Gårdar och platser i Västerlanda
Västerljung 048030   Pastoratskod: 040503 Pastorat: -1961 eget, 1962- Trosa-Vagnhärad. Husförhörslängd: 1749-. Födelsebok: 1713-.  

Gårdar och platser i Västerljung
Västerlösa 058015   Pastoratskod: 020505 Pastorat: -1920 eget, 1920-05-01-1940 Västerlösa, Björkeberg och Ledberg, 19411961 Västerlösa och Björkeberg, 1962- Vikingstad. Husförhörslängd: 1778-. Födelsebok: 1668-.  

Gårdar och platser i Västerlösa
Västerlövsta 191701   Pastoratskod: 010603 Pastorat: -1961 Västerlövsta och Enåker, 1962- Västerlövsta, Enåker och Huddunge. Husförhörslängd: 1698-. Födelsebok: 1685-.  

Gårdar och platser i Västerlövsta
Västermo 048416   Pastoratskod: 040705 Pastorat: Öja. Husförhörslängd: 1755- (luckor 1871-1889 och 1891). Födelsebok: 1891-. Arkiv: 1890-talet brand.  

Gårdar och platser i Västermo
Västerplana 166120 Västerplana 166120   Pastoratskod: 030402 Pastorat: -1961 Medelplana, 1962- Forshem. Husförhörslängd: (1751), 1801-. Födelsebok: 1688.  

Gårdar och platser i Västerplana
Västerstad 126611   Pastoratskod: 070601 Pastorat: -1961. Västerstad och Östraby, 1962-1973 Västerstad, Östraby, Öved och Östra Kärrstorp, 1974- Västerstad, Östraby, Östra Sallerup och Långaröd. Husförhörslängd: (1683), 1800-. Födelsebok: 1736-.

Gårdar och platser i Västerstad
Västertälje 018112   Pastoratskod: 040611 Indelning: 1973-01-01 utbruten ur Södertälje. Pastorat: eget. Övrigt: -1945-12-31 namn på en kommun inom Södertälje landsförsamling (se Östertälje).  
Västervik 088301   Pastoratskod: 021201 Indelning: 1433 utbruten ur Törnsfall. Pastorat: 1433-1560 Gamleby, 1560(beslut 1547-02-09)-1653 eget, 1653-1910 Västervik och Törnsfall, 1910-05-01- (beslut 1866-04-20) eget. Husförhörslängd: 1724-. Födelsebok: 1655-. Övrigt: Västervik på medeltiden, se Gamleby; födelser vid Västerviks lasarett 1918-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet; 1871-1946 särskilda kyrkoböcker jämte register för kriminalvårdsanstalten, i landsarkivet.  

Gårdar och platser i Västervik
Västervåla 198202   Pastoratskod: 051502 Namn: förr Våla (i Norbergs bergslag), början av 1700-talet-1909 efter hand Väster-Våla, 1910- Västervåla. Pastorat: -1815 eget, 1816-1850 Västervåla och Karbenning, 1850-1961 eget, 1962- Västanfors. Husförhörslängd: 1690-. Födelsebok: 1628-.  

Gårdar och platser i Västervåla
Västeråker 038010 Västeråker 038010   Pastoratskod: 010501 Namn: förr Åker. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1923 Västeråker och Dalby, 1923-05-01-1961 Uppsala-Näs, 1962- Balingsta. Husförhörslängd: 1773- Födelsebok: 1692-. Övrigt: motsvarande jordebokssocken hette till 1885-06-05 Åker.  

Gårdar och platser i Västeråker
Västerås Badelunda 198003   Pastoratskod: 050103 Namn: -1961 Bädelunda, 1962- Västerås Badelunda. Indelning: 1540 införlivat Furby. Pastorat: -1921 eget, 1921-05-01-1961 Irsta, 1962- eget. Husförhörslängd: 1667Födelsebok: 1684-.  
Västerås domkyrkoförsamling 198001   Pastoratskod: 050101 Namn: förr Vårfrukyrka eller Sankta Maria, åtminstone sedan 1700-talet Västerås domkyrkoförsamling, 1920-talet-1961 Västerås, 1962- Västerås domkyrkoförsamling. Indelning: 1946-01-01 införlivat Sankt Ilian. Pastorat: -1920 Västerås domkyrkoförsamling och Sankt Ilian, 1920-05-01-1945 Västerås, Sankt Ilian och (Västerås) Lundby, 1946-1961 Västerås och Lundby, 1962- eget. Husförhörslängd: 1697-. Födelsebok: 1622-. Övrigt: födelser vid Västerås lasarett 1910-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, 1847-1924 särskilda kyrkoböcker och register (1904-1928 dödbok) för länsfängelset, på landsarkivet.  
Västerås-Barkarö 198010   Pastoratskod: 050105 Namn: -1889 Barkarö, 1889- Västerås-Barkarö. Pastorat: -1944 eget, 1945- (beslut 1921-04-01 och 1944-10-27) Dingtuna. Husförhörslängd: 1663-. Födelsebok: 1647-.  

Gårdar och platser i Västerås-Barkarö
Västland 036007   Pastoratskod: 011004 Pastorat: medeltiden eget, åtminstone 1500-talet - 1918 Västland och Tolfta, 1918-0501 - eget. Husförhörslängd: 1768-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Västland
Västra Alstad 128710 Västra Alstad 128710   Pastoratskod: 070305 Namn: -1979 Västra Alstad, 1980- Alstad. Indelning: 1980-01-01 införlivat Fru Alstad, Stora Slågarp och Lilla Slågarp. Pastorat: -1924 Västra Alstad och Fru Alstad, 192405-01-1979 Västra Alstad, Fru Alstad, Stora Slågarp och Lilla Slågarp, 1980- eget. Husförhörslängd: (1683), 1816-1887, 1894-. Födelsebok: 1688-. Arkiv:: 1895-05-04 brandskadat. Övrigt Alstad på medeltiden, se Fru Alstad. 

Gårdar och platser i Västra Alstad
Västra Broby 116702   Pastoratskod: 071301 Namn: -1885 Broby (i Södra Åsbo härad), 1885-04-17- Västra Broby. Län: -1888 huvuddelen i Kristianstads län, del (Hyllinge) i Malmöhus län, 1889 överfört Hyllinge till Kristianstads län, 1889- helt i Kristianstads län. Pastorat: Björnekulla. Husförhörslängd: (1692), 1812-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Västra Broby
Västra Ed 088308   Pastoratskod: 021105 Namn: -1884 Ed, 1884-07-04- Västra Ed. Indelning: 1619 utbrutet Östra Ed, 1931 del till nybildade Överum. Pastorat: -1619 eget, 1619-1971 Västra Ed och Östra Ed, 1972- Västra Ed och Ukna. Husförhörslängd: (1722), 1785- Födelsebok: 1625-(luckor, dock ej efter 1732).  

Gårdar och platser i Västra Ed
Västra Eneby 051303   Pastoratskod: 020704 Namn: förr Eneby (i Kinda), från 1700-talet Västra Eneby. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1937 Västra Eneby och Kisa, 1938- Kisa. Husförhörslängd: 1797-. Födelsebok: 1650-.  

Gårdar och platser i Västra Eneby
Västra Frölunda 148022   Pastoratskod: 080202 Namn: -1885 Frölunda (i Askims härad), 1885-04-17- Västra Frölunda. Indelning: 1603 utbrutet Styrsö, 1923-05-01 indelad i två kbfd: Västra Frölunda kbfd och Älvsborgs kbfd (även kallat Älvsborgsområdet), 1963 utbrutet Högsbo, 1965-01-01 utbrutet Tynnereds kbfd ur Västra Frölunda kbfd, 1967-01-01 utbrutet Älvsborg och Tynnered, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: medeltiden troligen Frölunda och Askim, sedan -1879 Fässberg, 1879-05-01(beslut 1872-07-05)-1952 Västra Frölunda och Askim, 1953- eget. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1737-. Övrigt: de första kyrkobokföringsdistrikten av pastorsämbetet benämnda Huvudområdet och Älvsborgsområdet.  
Västra Fågelvik 176507   Pastoratskod: 090702 Namn: -1885 Fågelvik (i Nordmarks härad), 1885-04-17- Västra Fågelvik. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779Värmlands län. Pastorat: -1918 Holmedal, 1918-0501- Töcksmark. Husförhörslängd: (1754), 1803-. Födelsebok: 1717-.  

Gårdar och platser i Västra Fågelvik
Västra Gerum 168216   Pastoratskod: 030102 Namn: -1885 Gerum, 1885-04-17- Västra Gerum. Pastorat: -1551 eget, 1551- Synnerby. Husförhörslängd: 1797- (lucka 1816-1832). Födelsebok: 1686-.  

Gårdar och platser i Västra Gerum
Västra Harg 058614   Pastoratskod: 020501 Namn: förr Harg (i Vifolka härad), mitten av 1700-talet- Västra Harg. Pastorat: -1961 eget, 1962- Västra Harg, Östra Tollstad och Sya. Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: 1797-. Arkiv: 1797 brandförstört.  

Gårdar och platser i Västra Harg
Västra Hoby 128108   Pastoratskod: 070107 Namn: -1885 Hoby (i Torna härad), 1885-04-17- Västra Hoby. Pastorat: början av 1500-talet-1933 Västra Hoby och Håstad, 1933-05-01- Vallkärra. Husförhörslängd: (1683), 1816-. Födelsebok: 1724-. Arkiv: 1723 förstört av brand.  

Gårdar och platser i Västra Hoby
Västra Husby 058204   Pastoratskod: 020604 Pastorat: -1932 eget, 1932-05-01(beslut 1918-05-16 och 1930-06-27)-1961 Västra Husby och Gårdeby, 1962- Östra Ryd. Husförhörslängd: (1713), 1771-. Födelsebok: (1639), 1656-.  

Gårdar och platser i Västra Husby
Västra Ingelstad 123313   Pastoratskod: 070301 Namn: -1885 Ingelstad (i Oxie härad), 1885-04-17- Västra Ingelstad. Pastorat: -1924 Västra Ingelstad och Östra Grevie, 1924-05-01-1961 Västra Ingelstad, Östra Grevie, Mellan-Grevie och Södra Åkarp, 1962-1979 Västra Ingelstad, Östra Grevie, Mellan-Grevie, Södra Åkarp, Arrie och Törringe, 1980- Västra Ingelstad, Östra Grevie, Mellan-Grevie, Södra Åkarp och Arrie. Husförhörslängd: (1700)., 1831- Födelsebok: 1755-. Arkiv: 1754 förstört av brand.  

Gårdar och platser i Västra Ingelstad
Västra Karaby 126103   Pastoratskod: 070906 Namn: äldre former bland andra Västra Carieby och Väster Karleby, 1927-10-22 enligt KMt Västra Karaby. Pastorat: -1961 Västra Karaby och Saxtorp, 1962-1977 Västra Karaby, Saxtorp, Annelöv och Dagstorp, 1977-03-10 Saxtorp. Husförhörslängd: (1687), 1795-. Födelsebok: 1688.

Gårdar och platser i Västra Karaby
Västra Karup 116804 Västra Karup 116804   Pastoratskod: 071401 Namn: förr Karup (i Bjäre), efter 1884 Västra Karup. Indelning: 1400-talet utbrutet Båstad. Pastorat: -1859 Västra Karup och Hov, 1860-1961 Västra Karup och Torekov, 1962- Västra Karup, Torekov och Hov. Husförhörslängd: (1683), 1825-. Födelsebok: 1689- (lucka 1774).  

Gårdar och platser i Västra Karup
Västra Klagstorp 128020   Pastoratskod: 070216 Namn: -1885 Klagstorp (i Oxie härad), 1885-04-17- Västra Klagstorp. Pastorat: Tygelsjö. Husförhörslängd: (1818), 1841-. Födelsebok: 1753-. Arkiv: 1920 brandskadat, flyttningsböckerna förstörda.  

Gårdar och platser i Västra Klagstorp
Västra Kärrstorp 126303 Västra Kärrstorp 126303   Pastoratskod: 070402 Namn: -1885 Kärrstorp (i Oxie härad), 1885-04-17- Västra Kärrstorp. Pastorat: förr eget, omkring 1560-1924 Västra Kärrstorp och Glostorp, 1924-05-01- Svedala. Husförhörslängd: (1700), 1811-. Födelsebok: (1688), 1793-.  

Gårdar och platser i Västra Kärrstorp
Västra Ny 058303 Västra Ny   Pastoratskod: 021005 Län: 1789-1936 Östergötlands län (huvuddelen) och Örebro län (Stora Rökneö), 1937-01-01 Stora Rökneö överfört till Hammar, 1937- Västra Ny församling helt i Östergötlands län. Pastorat: -1961 eget, 1962-1969 Godegård, 1969-10-01 Västra Ny och Godegård. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1695-. Övrigt: motsvarande jordebokssocken och kommun -1892 Nykyrka; 1905-1930 särskilda kyrkoböcker för Statens uppfostringsanstalt på Bona, i landsarkivet.  

Gårdar och platser i Västra Ny
Västra Nöbbelöv 126407   Pastoratskod: 070503 Namn: -1885 Nöbbelöv (i Ljunits härad), 1885-04-17- Västra Nöbbelöv. Pastorat: -1932 Västra Nöbbelöv och Skivarp, 1932-05-01- Skivarp. Husförhörslängd: (1683), 1809-. Födelsebok: 1779-.  

Gårdar och platser i Västra Nöbbelöv
Västra Ryd 013904   Pastoratskod: 010505 Län: -1970 Uppsala län, 1971- Stockholms län. Pastorat: tidigt eget, från medeltiden -1917 Västra Ryd och Stockholms-Näs, 1917-05-01-1937 Stockholms-Näs (Kungsängen), 1938-1964 Västra Ryd och Stockholms-Näs (Kungsängen), 1964-11-13 Kungsängen. Husförhörslängd: 1758-. Födelsebok: 1705-. Övrigt: 1787-1806 prebende (ej annex) till Riddarholmen.  

Gårdar och platser i Västra Ryd
Västra Ryd 051204 Västra Ryd   Pastoratskod: 021402 Namn: förr Ryd (i Ydre), åtminstone från 1777 Västra Ryd. Län: 1877-05-01 (beslut 1863-01-09) införlivat Lägerbobygden (Askeryds församlingsdel i Östergötlands län). Pastorat: -1961 Västra Ryd och Svinhult, 1962- Sund. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: (1633), 1661-.  

Gårdar och platser i Västra Ryd
Västra Skedvi 198303   Pastoratskod: 050302 Namn: -1889 Skedvi (i Åkerbo härad), 1889- Västra Skedvi. Län: -1889 huvuddelen i Västmanlands län, del (Bjurnäsboda och Karmdal) i Örebro län, 1889-03-08 överfört Bjurnäsboda och Karmdal till Västmanlands län, därefter helt i samma län. Pastorat: -1961 eget, 1962-1970 Medåker, 1971- Kolsva. Husförhörslängd: (1659), 1704-. Födelsebok: 1672-.  

Gårdar och platser i Västra Skedvi
Västra Skrävlinge 128009   Pastoratskod: 070208 Indelning: 1949-01-01 utbrutet Möllevången, 1969-01-01 utbrutet Sofielund. Pastorat: -1609 Västra Skrävlinge och Husie, 1609-1920 Husie, 1920-05-01- eget. Husförhörslängd: 1815-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Västra Skrävlinge
Västra Stenby 058324   Pastoratskod: 020302 Namn: -1813 Kälvesten, 1813- Västra Stenby. Indelning: 1813 införlivat Sten. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1813 Sten, 1813-1922 eget, 1922-05-01-1961 Vinnerstad, 1962- Varv och Styra. Husförhörslängd: 1816Födelsebok: 1662-.  

Gårdar och platser i Västra Stenby
Västra Strö 128505   Pastoratskod: 070801 Namn: -1885 Strö (i Onsjö härad), 1885-04-17- Västra Strö. Pastorat: -1946 Bosarp, 1947-1961 Trollenäs, 1962- Stehag. Husförhörslängd: (1697), 1815-. Födelsebok: (1684), 1708-.  

Gårdar och platser i Västra Strö
Västra Sönnarslöv 116603 Västra Sönnarslöv 116603   Pastoratskod: 071305 Namn: -1885 Sönnarslöv (i Södra Åsbo härad), 1885-04-17- Västra Sönnarslöv. Pastorat: -1961 Kvidinge, 1962- Klippan. Husförhörslängd: (1692), 1813-. Födelsebok: 1720.  

Gårdar och platser i Västra Sönnarslöv
Västra Tollstad 050904 Västra Tollstad   Pastoratskod: 020406 Namn: förr Tollstad (i Lysings härad), åtminstone från mitten av 1700-talet Västra Tollstad. Indelning: tidigt införlivat Hästholmen. Pastorat: -1919 eget, 1919-05-01- Rök. Husförhörslängd: (1704), 1768-. Födelsebok: 1673-.  

Gårdar och platser i Västra Tollstad
Västra Tommarp 128703 Västra Tommarp 128703   Pastoratskod: 070307 Namn: -1885 Tommarp (i Skytts härad), 1885-04-17- Västra Tommarp. Pastorat: -1924 Västra Tommarp och Skegrie, 1924-05-01-1961 Håslöv, 1962- Hammarlöv. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Västra Tommarp
Västra Torsås 076411 Västra Torsås 076411   Pastoratskod: 060202 Indelning: omkring 1595 utbrutet Härlunda. Pastorat: medeltiden Västra Torsås och Vislanda, sedan -1893 Skatelöv, 1893-05-01(beslut 1886-07-23)-1961 Västra Torsås och Härlunda, 1962- eget. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: (1681), 1720-.  

Gårdar och platser i Västra Torsås
Västra Torup 118322   Pastoratskod: 071504 Namn: -1926 Torup (i Västra Göinge), 1926-08-27- Västra Torup. Pastorat: Röke. Husförhörslängd: (1683), 1824- Födelsebok: 1690-(lucka 1721-1733).  

Gårdar och platser i Västra Torup
Västra Tunhem 158009   Pastoratskod: 030302 Namn: -1885 Tunhem (i Väne härad), 1885-04-17- Västra Tunhem. Indelning: medeltiden införlivat Malöga och Rånnum, 1951-01-01 indelad i två kbfd: Västra Tunhems kbfd och Vargöns kbfd, 1976-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1961 Västra Tunhem, Gärdhem, Väne-Åsaka och Norra Björke, 1962- Västra Tunhem, Gärdhem, Väne-Åsaka, Norra Björke och Vänersnäs. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1688-.  

Gårdar och platser i Västra Tunhem
Västra Vemmenhög 126404 Västra Vemmenhög 126404   Pastoratskod: 070503 Pastorat: -1961 Östra Vemmenhög, 1962- Skivarp. Husförhörslängd: (1683), 1812(lucka 1819). Födelsebok: 1688- (luckor 1692 och 1699).  

Gårdar och platser i Västra Vemmenhög
Västra Vemmerlöv 128704 Västra Vemmerlöv 128704   Pastoratskod: 070307 Namn: -1885 Vemmerlöv (i Skytts härad), 1885-04-17- Västra Vemmerlöv. Pastorat: Hammarlöv. Husförhörslängd: (1683), 1821-. Födelsebok: 1689-.  

Gårdar och platser i Västra Vemmerlöv
Västra Vingåker 042801   Pastoratskod: 040305 Namn: -1757 Vingåker, 1757- Västra Vingåker. Län: 1865-11-14 överfört Forsbro från Västra Vingåker (eller möjligen Asker) i Södermanlands län till Asker Örebro län, -1889 huvuddelen i Södermanlands län, del (Hattorp) i Örebro län, 1890 överfört Hattorp till Södermanlands län, 1890- helt i Södermanlands län. Indelning: 1642 utbrutet Östra Vingåker. Pastorat: -1642 eget, 1642-1754 Vingåker och Östra Vingåker, 1754-1982 eget, 1983- Västra Vingåker och Österåker. Husförhörslängd: 1757Födelsebok: 1666-. Arkiv: dispensarkiv, allt i Västra Vingåker, filmer på landsarkivet.  

Gårdar och platser i Västra Vingåker
Västra Vram 118032 Västra Vram 118032   Pastoratskod: 071802 Pastorat: förr Östra Vram, omkring 1500-1961 Västra Vram och Östra Vram, 1962-1974 Västra Vram, Östra Vram och Linderöd, 1975- Västra Vram, Östra Vram, Linderöd och Äsphult. Husförhörslängd: (1697), 1805-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: även Djurröd skall ha varit annex, och i så fall före 1569.  

Gårdar och platser i Västra Vram
Västra Ämtervik 176602   Pastoratskod: 090501 Namn: Ämtervik och ej Emtervik enligt Ortnamnskommissionen 1940. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1673 utbruten ur (Östra) Ämtervik som kapell. Pastorat: -1821 Fryksdals pastorat, 1821-05-01-1882 Sunne, 1882-05-01(beslut 1851-06-25)-1961 eget, 1962- Sunne. Husförhörslängd: 1804-. Födelsebok: (1690), 1825-.  

Gårdar och platser i Västra Ämtervik
Västrum 088304 Västrum 088304   Pastoratskod: 021205 Namn: 1927-10-22 av KMt fastställt Västrum, ej Västerrum. Indelning: 1622 utbruten ur Gladhammar som kapellförsamling, 1879-08-01 annexförsamling. Pastorat: Gladhammar. Husförhörslängd: 1760-. Födelsebok: (1667), 1695-.  

Gårdar och platser i Västrum
Väte 098059   Pastoratskod: 120201 Pastorat: -1961 Hejde, 1962- Sanda. Husförhörslängd: 1785- Födelsebok: 1734-.  

Gårdar och platser i Väte
Vättak 168510   Pastoratskod: 030602 Pastorat: Valstad. Husförhörslängd: (1695), 1755-. Födelsebok: 1691-.  

Gårdar och platser i Vättak
Vättlösa 166105   Pastoratskod: 030401 Indelning: medeltiden införlivat Bjurum (i Kinne härad). Pastorat: Götene. Husförhörslängd: 1807Födelsebok: 1793-. Arkiv: 1807 förstört vid brand.  

Gårdar och platser i Vättlösa
Vätö 018821   Pastoratskod: 01-0207 Indelning: omkring 1330 utbruten ur Roslags-Bro, 1914-01-01 utbrutet Björkö-Arholma. Pastorat: -1913 eget, 1914-1961 Vätö och Björkö-Arholma, 1962- Roslags-Bro. Husförhörslängd: 1688-. Födelsebok: 1652-.  

Gårdar och platser i Vätö
Väversunda 058409   Pastoratskod: 020304 Pastorat: Rogslösa. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1630-talet-.  

Gårdar och platser i Väversunda
Växjö domkyrkoförsamling 078001   Pastoratskod: 060101 Namn: -1939 Växjö stadsförsamling, 1940-1976 Växjö, 1977- Växjö domkyrkoförsamling. Indelning: 1940-01-01 införlivat Växjö landsförsamling, 1977-01-01 utbrutet Skogslyckan. Pastorat: -1924 Växjö stadsförsamling och Växjö landsförsamling, 192405-01-1939 Växjö stadsförsamling, Växjö landsförsamling och Öjaby, 1940-1985 Växjö domkyrkoförsamling och Öjaby, 1986- eget. Husförhörslängd: (1716), 1784-. Födelsebok: 1724- Arkiv: typarkiv. Övrigt: födelser vid Växjö lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, födelser vid Ida Iverssons förslossningshem 1940-1946 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Växjö privata/nya förlossningshem 1933- och Barnavårdshemmet av barn från andra församlingar troligen ej införda i födelseorten; 1844-1946 särskilda kyrkoböcker för kriminalvårdsanstalten (även födelsebok 1905-1941), i landsarkivet.  
Beställ abonnemang Beställ släktutredning