Sveriges församlingar - I

Nedan hittar du information som är relevant för släktforskare om svenska församlingar som börjar med I. Informationen kommer huvudsakligen från Skatteverket som den 1 juli 1991 övertog ansvaret för den svenska folkbokföringen från Svenska kyrkan. I vissa fall har vi på Släktingar.se också kompletterat informationen.

Sveriges församlingar som börjar med I

Namn Församlingskod Information
Idala 138410    Pastoratskod: 081307 Pastorat: Frillesås. Husförhörslängd: 1750-. Födelsebok: (1689), 1709-. 

Gårdar och platser i Idala
Idenor 218402    Pastoratskod: 011601 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1651 Tuna (Hälsingtuna), 1651-08-14- Hudiksvall. Husförhörslängd: 1 152- Födelsebok: 1729-. 

Gårdar och platser i Idenor
Idre 203905    Pastoratskod: 051007 Län: 1942-01-01 överfört Kopparbergs läns del av samtidigt upplösta Tännäs lappförsamling till Idre i samma län, 1957-01-01 överfört Storfjäten från Lillhärdal i Jämtlands län till Idre i Kopparbergs län. Indelning: utbruten ur Särna, 1645-12-24 uppgått i Älvdalen, efter 1651 äter utbruten ur Särna (som kapellförsamling). Pastorat: -1645 Elverum (i Norge), 1651-1918 Särna, 1918-05-01 - eget. Husförhörslängd: 1797Födelsebok: 1845 (duplett). Övrigt: nomadlapparna i Idre hörde till Tännäs (förr Hede) eller undantagsvis annan lappförsamling. 

Gårdar och platser i Idre
Igelösa 128110    Pastoratskod: 070107 Pastorat: förr eget, omkring 1560-1933 Igelösa och Odarslöv, 1933-05-01-1961 Örtof- ta, 1962- Vallkärra. Husförhörslängd: (1683), 1803-. Födelsebok: 1707- 

Gårdar och platser i Igelösa
Ignaberga 118302    Pastoratskod: 071507 Pastorat: -1961 Vankiva, 1962- Stoby. Husförhörslängd: (1683), 1822- Födelsebok: 1690-. 

Gårdar och platser i Ignaberga
Ilsbo 213201    Pastoratskod: 011702 Pastorat: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1918 Rogsta, 1918-05-01-1961 Hälsingtuna, 1962-1976 Harmånger, 1977- Bergsjö. Husförhörslängd: 1764- Födelsebok: 1735-. 

Gårdar och platser i Ilsbo
Ilstorp 126501    Pastoratskod: 070703 Pastorat: -1929 Ilstorp och Björka, 1929-05-01.- Södra Åsum. Husförhörslängd: (1683), 1808-. Födelsebok: 1783- Arkiv: 1783-01-81 förstört genom brand. 

Gårdar och platser i Ilstorp
Indal 228111    Pastoratskod: 100705 Pastorat: början av 1300-talet eget, sedan -1889 Indal, Liden och Holm, 1889-03- eget. Husförhörslängd: 1698-. Födelsebok: (1668), 1682-. 

Gårdar och platser i Indal
Ingarö 012005    Pastoratskod: 130804 Namn: förr även Pilhamn. Indelning: 1792 utbruten ur Värmdö, stundom benämnd kapellförsamling, 1922-04-28 förklarad annexförsamling. Pastorat: 1792-1902 Värmdö, 1902-05-01- Gustavsberg. Husförhörslängd: 1826-. Födelsebok: 1810-. 

Gårdar och platser i Ingarö
Ingatorp 068605    Pastoratskod: 021405 Pastorat: Ingatorp och Bellö. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: 1691-. 

Gårdar och platser i Ingatorp
Ingelstorp 128619    Pastoratskod: 070508 Län: -1970 Kristianstads län, 1971- Malmöhus län. Pastorat: -1961 Ingelstorp och Valleberga, 1962-1971 Glemminge, 1972- Löderup. Husförhörslängd: (1687), 1813-. Födelsebok: (1678), 1723-.

Gårdar och platser i Ingelstorp
Irsta 198011    Pastoratskod: 050106 Pastorat: -1921 eget, 1921-05-01-1961 Irsta och (Västerås) Badelunda, 1962- Irsta, Kärrbo, Kungsåra, Ängsö och Björksta. Husförhörslängd: (1656-1673), 1731- Födelsebok: 1626- 

Gårdar och platser i Irsta
Istorp 156315    Pastoratskod: 081107 Pastorat: Istorp, Öxnevalla och Horred. Husförhörslängd: 1752- Födelsebok: 1682-. 

Gårdar och platser i Istorp
Istrum 168202    Pastoratskod: 031103 Indelning: 1452 införlivat Ölanda. Pastorat: -1566 Eggby, 1566- Varnhem. Husförhörs- längd: 1791- (lucka 1872-1880). Födelsebok: 1688-. 

Gårdar och platser i Istrum
Ivetofta 116201    Pastoratskod: 071703 Pastorat: 1682-1693 Trolle-Ljungby, 1694-1961 eget, 1962- Ivetofta och Gualöv. Hus- förhörslängd: (1684), 1.799-. Födelsebok: (1733), 1739-. 

Gårdar och platser i Ivetofta
Ivö 118022 Ivö 118022   Pastoratskod: 071704 Pastorat: förr eget, omkring 1635-1961 Ivö och Kiaby, 1962- Trolle-Ljungby. Husförhörslängd: (1683), 1798- (lucka 1818-1819). Födelsebok: 1695-. 

Gårdar och platser i Ivö
Beställ abonnemang Beställ släktutredning