Byar, gårdar och platser i Västra Sallerups socken

NamnBeskrivning
Blåklintsvägen Gata under Väster.
Blåklintsvägen 17 Gatuadress under Blåklintsvägen.
Bokhandlaren Kvarter under Eslöv.
Bokhandlaren 4 Fastighet under Bokhandlaren.
Bryggaregatan Gata under Eslöv.
Bryggaregatan 14 Gatuadress under Bryggaregatan.
Dammstorp By.
Dammstorp nr 1 Gård i byn Dammstorp.
Dammstorp nr 2 Gård i byn Dammstorp.
Dammstorp nr 3 Gård i byn Dammstorp.
Dammstorp nr 4 Gård i byn Dammstorp.
Dammstorp nr 5 Gård i byn Dammstorp.
Dammstorp nr 6 Gård i byn Dammstorp.
Ellinge Gård.
Ellinge nr 1 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 2 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 3 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 4 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 5 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 6 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 7 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 8 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 9 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 10 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 11 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 12 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 13 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 14 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 15 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 16 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 17 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 18 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 19 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 20 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 21 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 22 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 23 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 24 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 25 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 26 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 27 Gård i byn Ellinge.
Ellinge nr 28 Gård i byn Ellinge.
Eslöv Samhälle.
Eslöv nr 1 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 2 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 3 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 4 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 5 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 6 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 7 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 8 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 9 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 10 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 11 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 12 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 13 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 14 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 15 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 16 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 17 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 18 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 19 Gård i byn Eslövs by.
Eslöv nr 20 Gård i byn Eslövs by.
Eslövs by By.
Kanalgatan Gata under Eslöv.
Kanalgatan 8D Gatuadress under Kanalgatan.
Kanalgatan 18A Gatuadress under Kanalgatan.
Kanalgatan 21 Gatuadress under Kanalgatan.
Kastberga gård Herrgård.
Kornslingan Gata under Eslöv.
Kornslingan 35 Gatuadress under Kornslingan.
Krokhuset Torp under Lilla Kastberga.
Kvarngatan Gata under Eslöv.
Kvarngatan 13 Gatuadress under Kvarngatan.
Kvarngatan 27 Gatuadress under Kvarngatan.
Lilla Kastberga By.
Lilla Kastberga nr 1 Gård i byn Lilla Kastberga.
Lilla Kastberga nr 2 Gård i byn Lilla Kastberga.
Norr Stadsdel under Eslöv.
Nyåkravägen Gata under Norr.
Nyåkravägen 5 Gatuadress under Nyåkravägen.
Nöbbelöv By.
Nöbbelöv nr 1 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 2 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 3 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 4 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 5 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 6 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 7 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 8 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 9 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 10 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 11 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 12 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 13 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 14 Gård i byn Nöbbelöv.
Nöbbelöv nr 15 Gård i byn Nöbbelöv.
Ornaberga By.
Poliskroken Gata under Eslöv.
Poliskroken 9 Gatuadress under Poliskroken.
Repslagaregatan Gata under Eslöv.
Repslagaregatan 6 Gatuadress under Repslagaregatan.
Repslagaregatan 8 Gatuadress under Repslagaregatan.
Rönnebergavägen Gata under Eslöv.
Rönnebergavägen 26A Gatuadress under Rönnebergavägen.
Röstångavägen Gata under Eslöv.
Röstångavägen 16 Gatuadress under Röstångavägen.
Sahlins väg Gata under Eslöv.
Sahlins väg 2 Trollsjögården Gatuadress under Sahlins väg.
Solvägen Gata under Eslöv.
Solvägen 37 Solhällan Gatuadress under Solvägen.
Staffansvägen Gata under Eslöv.
Staffansvägen 15 Gatuadress under Staffansvägen.
Stora Kastberga By.
Stora Kastberga nr 1 Gård i byn Stora Kastberga.
Stora Kastberga nr 2 Gård i byn Stora Kastberga.
Stora Kastberga nr 3 Gård i byn Stora Kastberga.
Stora Kastberga nr 4 Gård i byn Stora Kastberga.
Stora Kastberga nr 5 Gård i byn Stora Kastberga.
Stora Kastberga nr 6 Gård i byn Stora Kastberga.
Stora Kastberga nr 7 Gård i byn Stora Kastberga.
Stora Kastberga nr 8 Gård i byn Stora Kastberga.
Södergatan Gata under Eslöv.
Södergatan 9 Gatuadress under Södergatan.
Södergatan 11A Gatuadress under Bokhandlaren 4.
Torsvägen Gata under Eslöv.
Torsvägen 6 Gatuadress under Torsvägen.
Tredalersvägen Gata under Eslöv.
Tredalersvägen 10 Gatuadress under Tredalersvägen.
Trollsjögatan Gata under Eslöv.
Trollsjögatan 2B Gatuadress under Trollsjögatan.
Trollsjögatan 20 Gatuadress under Trollsjögatan.
Väster Stadsdel under Eslöv.
Västergatan Gata under Eslöv.
Västergatan 4 Gatuadress under Västergatan.
Västergatan 9 Gatuadress under Västergatan.
Västergatan 49 Gatuadress under Västergatan.
Västerlånggatan Gata under Eslöv.
Västerlånggatan 28E Gatuadress under Västerlånggatan.
Västerlånggatan 61 Gatuadress under Västerlånggatan.
Västra Sallerup By.
Västra Sallerup 8:10 Fastighet under Västra Sallerup nr 8.
Västra Sallerup nr 1 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 2 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 3 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 4 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 5 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 6 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 7 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 8 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 9 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 10 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 11 Gård i byn Västra Sallerup.
Västra Sallerup nr 12 Gård i byn Västra Sallerup.
Vångavägen Gata under Eslöv.
Vångavägen 24C Gatuadress under Vångavägen.
Östarpsvägen Gata under Norr.
Östarpsvägen 26 Gatuadress under Östarpsvägen.
Östergatan Gata under Eslöv.
Östergatan 17 Gatuadress under Östergatan.

Karta

Släkt i Västra Sallerups socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Västra Sallerups socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Västra Sallerups socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning