Gårdar och platser i Risinge socken

NamnBeskrivning
Annedal Torp under Lotorp.
Auroravägen Gata under Finspång.
Auroravägen 7B Gatuadress under Auroravägen.
Axsäter Torp under Finspångs slott.
Backen Torp under Vistinge.
Bandvägen Gata under Finspång.
Bandvägen 1 Gatuadress under Bandvägen.
Barnhälla Torp under Finspång.
Bergslagsvägen Gata under Finspång.
Bergslagsvägen 12D Gatuadress under Bergslagsvägen.
Bergslagsvägen 21 Gatuadress under Bergslagsvägen.
Bergslagsvägen 44 Gatuadress under Bergslagsvägen.
Bergslagsvägen 64 Gatuadress under Bergslagsvägen.
Bergslagsvägen 65C Gatuadress under Bergslagsvägen.
Björndalen Torp under Muggebo.
Blixtorp By.
Bogetorp Utjord under Ängenäs.
Bokhalla Torp under Skäftesfall.
Bondesäter Gård.
Bottorp By.
Boxnäs Gård.
Brestorp By.
Butbro Torp under Getsjö.
Butbro såg Sågverk.
Bäckebo Torp under Lotorp.
Bäcktorpet Torp under Börgöl.
Börgöl Gård.
Börgöls bruk Järnbruk.
Börsjö bruk Senare kallat Stjärnviks bruk.
Börsjö kvarn Kvarn under Börsjö bruk.
Charlottenberg Torp under Torstorp Norrgård.
Danmark Torp under Stjärnvik.
Doverstorp By.
Doverstorp Södergård Gård i byn Doverstorp.
Egnahemsvägen Gata under Finspång.
Egnahemsvägen 5 Gatuadress under Egnahemsvägen.
Ekedal Gård.
Ekhagen Torp under Ramstorp.
Ekslätten Torp under Torpet.
Ekön Ö.
Ekön Herrgård under Ekön.
Ekön Torp under Ekön.
Eliantorp By.
Erstorp By.
Erstorp Norrgård Gård i byn Erstorp.
Falla By.
Falla Nedergård Gård i byn Falla.
Fallet Torp under Vistinge.
Fallet nr 1 Lägenhet under Lotorp.
Fallet nr 2 Lägenhet under Lotorp.
Fattig- och arbetsinrättningen Fastighet under Ingelstad Västergård.
Fattighuset Gård.
Finspång Samhälle.
Finspångs bruk Järnbruk.
Finspångs by By.
Finspångs kbfd Kyrkbokföringsdistrikt.
Finspångs slott Slott.
Flasbjörke By.
Flasbjörke 1:1 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:2 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:3 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:4 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:5 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:6 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:7 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:8 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:9 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:10 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:11 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:12 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:13 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:14 Fastighet under Flasbjörke.
Flasbjörke 1:15 Fastighet under Flasbjörke.
Fridhem Torp under Lämmetorp Västergård.
Fridhem Lägenhet under Hessmedstorp.
Fridhemsvägen Gata under Finspång.
Fridhemsvägen 31C Gatuadress under Fridhemsvägen.
Gammalstorp By.
Getnäs Gård.
Getsjö Gård.
Getsjötorp Gård.
Gomma By.
Grostorp Gård.
Grosvad Torp under Finspångs slott.
Gruvan Gruva.
Gröna vägen Gata under Finspång.
Gröna vägen 14-22 Gatuadress under Gröna vägen.
Gullerstorp By.
Gåstorp Gård.
Hammarsmedstorpet Torp under Stjärnvik.
Hemmingstorp By.
Henriksborg Torp under Lämmenäs.
Hessmedstorp By.
Hjälmstorp Gård.
Hospitalet Fastighet under Finspångs bruk.
Hult By.
Hult Södergård Gård i byn Hult.
Hulta Gård.
Hultsjötorpet Torp under Lotorp.
Humletorp Gård.
Hushagen Torp under Börgöl.
Häjtorp By.
Hälla By.
Häradstorp Gård.
Hårstorpsvägen Gata under Finspång.
Hårstorpsvägen 13 Gatuadress under Hårstorpsvägen.
Högvallsdal Torp under Lotorp.
Ingelstad By.
Ingelstad Mellangård Gård i byn Ingelstad.
Ingelstad Norrgård Gård i byn Ingelstad.
Ingelstad Västergård Gård i byn Ingelstad.
Ingelstad Östergård Gård i byn Ingelstad.
Ingelstads ägor Torp under Ingelstad.
Jonas Wenströms väg Gata under Finspång.
Kapellvägen Gata under Östermalm.
Kapellvägen 61C Gatuadress under Kapellvägen.
Kapellvägen 61E Gatuadress under Kapellvägen.
Klippestorp By.
Knallen Torp under Lotorp.
Knivsäter Gård.
Kolstad Gård.
Krogen Torp under Gammalstorp.
Köp Gård.
Köpma By.
Köpma 1:1 Fastighet under Köpma.
Köpma 1:2 Fastighet under Köpma.
Köpma 1:3 Fastighet under Köpma.
Köpma 1:4 Fastighet under Köpma.
Köpma 1:5 Fastighet under Köpma.
Köpma 1:6 Fastighet under Köpma.
Larstorp Gård.
Lilla Nybygget Torp under Erstorp Norrgård.
Lilla Sandfallet Torp under Lämmetorp Västergård.
Lillsjövägen Gata under Finspång.
Lillsjövägen 18 Gatuadress under Lillsjövägen.
Lotorp By.
Lotorp 1:5 Ragnarsberg Fastighet under Lotorp.
Lotorps bruk Järnbruk.
Lundalen Torp under Finspångs slott.
Lundby By.
Lämmenäs Gård.
Lämmenäs såg Sågverk under Lämmenäs.
Lämmetorp By.
Lämmetorp Västergård Gård i byn Lämmetorp.
Lämmetorp Östergård Gård i byn Lämmetorp.
Lövdalen Torp under Bottorp.
Lövhagen Torp under Ängenäs.
Lövlund Samhälle.
Lövlund Torp under Näs.
Lövlundsvägen Gata under Lövlund.
Lövlundsvägen 4 Gunnarsberg Gatuadress under Lövlundsvägen.
Maltorpet Torp under Tjuttorp.
Mandelblomsvägen Gata under Finspång.
Mandelblomsvägen 2 Gatuadress under Mandelblomsvägen.
Melby By.
Melby Gästgivaregård Gård i byn Melby.
Mickelstorp Gård.
Mjöldammen Torp under Grostorp.
Mo Gård.
Mo grind Torp under Mo.
Mosjötorp Utjord.
Mottorp By.
Mottorp 1:1 Fastighet under Mottorp nr 1.
Mottorp 2:1 Fastighet under Mottorp nr 2.
Mottorp nr 1 Gård i byn Mottorp.
Mottorp nr 2 Gård i byn Mottorp.
Muggebo Gård.
Mäselköp By.
Målstorp Gård.
Nabben Torp under Stjärnvik.
Nanolfsvägen Gata under Finspång.
Norge Torp under Stjärnvik.
Norra Lund Torp under Torstorp Södergård.
Norra Storängsvägen Gata under Finspång.
Norra Storängsvägen 6 Gatuadress under Norra Storängsvägen.
Nybygget Torp under Ängenäs.
Nyhem Bostadsområde under Finspång.
Nyhemsvägen Gata under Finspång.
Nyhemsvägen 4 Gatuadress under Nyhemsvägen.
Nysätter Torp under Torstorp.
Nysätter Torp under Bottorp.
Näfstorp By.
Näs Gård.
Nässlersberg Torp under Ingelstad.
Olstad Gård.
Olstorp By.
Orrspelsvägen Gata under Finspång.
Orrspelsvägen 51 Gatuadress under Orrspelsvägen.
Oskarsborg Lägenhet under Näs.
Osmundsvägen Gata under Finspång.
Osmundsvägen 8 Gatuadress under Osmundsvägen.
Oxhagsvägen Gata under Nyhem.
Oxhagsvägen 6A Gatuadress under Oxhagsvägen.
Per Hörbergs väg Gata under Finspång.
Per Hörbergs väg 6 Gatuadress under Per Hörbergs väg.
Pommern Torp under Stjärnvik.
Profilvägen Gata under Finspång.
Profilvägen 8 Betaren Gatuadress under Profilvägen.
Ragntorp By.
Ramstorp By.
Ramstorp Övergård Gård i byn Ramstorp.
Ramstorps ägor Torp under Ramstorp.
Ringshult Gård.
Ringtorp By.
Rippestorp By.
Risinge prästgård Gård.
Rudsjöängen Torp under Vistinge.
Rörstorp By.
Rörstorp 1:1 Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:2 Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:3 Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:4 Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:5 Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:7 Rosenlund Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:8 Tallberga Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:9 Marieborg Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:10 Dalbo Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:11 Granebo Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:12 Hemgården Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:13 Skogsbo Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:14 Björktuna Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:15 Charlottenborg Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:16 Ingridsberg Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:17 Lyckebo Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:18 Solgläntan Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:20 Rosenlund 2 Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:21 Lillebo Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:22 Skogsgläntan Fastighet under Rörstorp.
Rörstorp 1:23 Gunnebo Fastighet under Rörstorp.
Sandbäcken Torp under Doverstorp Södergård.
Sandtorpet Torp under Mäselköp.
Sandviken Torp under Flasbjörke.
Sandviken Torp under Lotorp.
Simonstorp Gård.
Sjönäs Gård.
Sjösäter Gård.
Skallnäs Gård.
Skirbrotorp Gård.
Skirnäs Gård.
Skräddaretorp Gård.
Skränslund Torp under Ängenäs.
Skäftesfall By.
Skärvinge Gård.
Snåret Torp under Lämmetorp.
Solberget Torp under Ramstorp.
Solhem Torp under Näs.
Solliden Torp under Näs.
Stenstorp Gård.
Stenviken Torp under Finspångs slott.
Stettin Torp under Stjärnvik.
Stjärnvik Herrgård.
Stjärnviks bruk Järnbruk.
Stora Sandfallet Torp under Lämmetorp Västergård.
Sundsvägen Gata under Finspång.
Sundsvägen 21 Gatuadress under Sundsvägen.
Sverige Torp under Stjärnvik.
Svälthagsvägen Gata under Finspång.
Svälthagsvägen 20 Gatuadress under Svälthagsvägen.
Sätersborg Torp under Sätra.
Sätra Gård.
Södermalmsvägen Gata under Finspång.
Södermalmsvägen 8 Gatuadress under Södermalmsvägen.
Södra Storängsvägen Gata under Finspång.
Södra Storängsvägen 43A Gatuadress under Södra Storängsvägen.
Södra Storängsvägen 50 Storängsgården Gatuadress under Södra Storängsvägen.
Södra Storängsvägen 54A Gatuadress under Södra Storängsvägen.
Södra Storängsvägen 58A Gatuadress under Södra Storängsvägen.
Tallroten Torp under Näs.
Tegvägen Gata under Finspång.
Tegvägen 1 Gatuadress under Tegvägen.
Tjuttorp By.
Torpet By.
Torstorp By.
Torstorp Norrgård Gård i byn Torstorp.
Torstorp Södergård Gård i byn Torstorp.
Tvartorp Gård.
Tvartorps soldattorp Torp under Tvartorp.
Tvartorps såg Torp under Tvartorp.
Valpetorp Senare kallat Muggebo.
Viberga Gård.
Viggestorp By.
Vistinge By.
Västra Högbyvägen Gata under Finspång.
Västra Högbyvägen 8 Gatuadress under Västra Högbyvägen.
Västra Högbyvägen 9 Gatuadress under Västra Högbyvägen.
Ysunda Gård.
Ysunda bruk Järnbruk.
de Beschevägen Gata under Finspång.
de Beschevägen 9 Gatuadress under de Beschevägen.
de Beschevägen 12 Gatuadress under de Beschevägen.
de Wijks väg Gata under Finspång.
de Wijks väg 3A Gatuadress under de Wijks väg.
de Wijks väg 8B Gatuadress under de Wijks väg.
de Wijks väg 10C Gatuadress under de Wijks väg.
de Wijks väg 19 Gatuadress under de Wijks väg.
Ängen Torp under Lotorp.
Ängenäs Gård.
Åfallet Torp under Lotorp.
Åkervägen Gata under Finspång.
Åkervägen 5 Gatuadress under Åkervägen.
Ålderdomshemmet Fastighet.
Åsunda Gård.
Ölstad By.
Ölstad Backgård Gård i byn Ölstad.
Össby By.
Östermalm Stadsdel under Finspång.
Östermalmsvägen Gata under Östermalm.
Östermalmsvägen 8 Gatuadress under Östermalmsvägen.
Östermalmsvägen 24A Gatuadress under Östermalmsvägen.
Östermalmsvägen 36 Gatuadress under Östermalmsvägen.
Östermalmsvägen 38B Gatuadress under Östermalmsvägen.
Östermalmsvägen 42A Gatuadress under Östermalmsvägen.
Östermalmsvägen 63C Gatuadress under Östermalmsvägen.
Östra Högbyvägen Gata under Finspång.
Östra Högbyvägen 6 L Gatuadress under Östra Högbyvägen.
Översätter Gård.
Övertorp By.

Karta

Släkt i Risinge socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Risinge socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Risinge socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning