Gårdar och platser i Kristbergs socken

NamnBeskrivning
Adolfsberg 1:1 Fastighet.
Aspelunda Torp under Ströpla.
Backen Torp under Olivehult.
Baggorp Gård.
Baggorp 2:31 Fastighet under Baggorp nr 2.
Baggorp nr 1 Gård i byn Baggorp.
Baggorp nr 2 Gård i byn Baggorp.
Bastebol Gård.
Bergslund Torp under Kulla.
Björketorp Torp under Spång.
Björkkärret Torp under Spång.
Björknäs Gård.
Björnbäcken Torp under Spång.
Blåsvädret Torp under Ströplahult.
Bockekulla Gård.
Bodtorp Torp under Stora Boda.
Bogsjötorp Torp under Karlsby.
Bondeby Gård.
Bondeby 1:4 Åbron Fastighet under Bondeby.
Bondeby 1:6 Nyberg Fastighet under Bondeby.
Bondeby 1:8 Brostugan Fastighet under Bondeby.
Bristol Torp under Björknäs.
Broändan Torp under Storeberg.
Bränntorp Gård.
Brånshult Gård.
Brånshus Torp under Bölnorp.
Bråta Gård.
Brömshus Torp under Bölnorp.
Bäcken Torp under Dansätter.
Bäcketorp Torp under Olivehult.
Bäckstugan Torp under Åstorp.
Bölnorp Gård.
Dal Gård.
Dammen Gård i byn Kulla.
Danmark Torp under Unnekulla.
Dansätter Gård.
Djurshäll Torp under Stråken.
Dyhult Torp under Olivehult.
Eka Torp under Högby.
Fagerhult Torp under Olivehult.
Fallstugan Torp under Härseby.
Fattighuset Fastighet.
Galtbron Torp under Hälla.
Gatstugan Torp under Unnekulla.
Gavelsten Torp under Älgmyra.
Grinden Torp under Karlsby.
Grindstugan Torp under Olivehult.
Gråhalla Torp under Dansätter.
Gröndal Torp under Karlsby.
Gubborp Gård.
Gölen Torp under Vassholma.
Gölstugan Torp under Unnekulla.
Hagen Torp under Högby.
Hagstugan Torp under Spång.
Herrefallet Lägenhet under Härseby.
Herrfallet Torp under Olivehult.
Herrfallet Torp under Bölnorp.
Herrängen Torp under Olivehult.
Hulttorp Gård.
Hyddan Backstuga under Ströpla.
Hälla Gård.
Hällsund Lägenhet under Karlsby.
Härseby Gård.
Hästtumla Gård.
Hållingstorp Gård.
Högby By.
Högby Västergård Gård i byn Högby.
Högby Östergård Gård i byn Högby.
Jakobsberg Torp under Kvarns herrgård.
Jordbron Torp under Skalleby.
Kalorp Gård.
Karlsborg Lägenhet under Hälla.
Karlsby Herrgård.
Karlslund Backstuga under Svansätter.
Karlssund Lägenhet under Karlsby.
Karlströms bruk Järnbruk.
Karlströms nedre bruk Järnbruk under Karlströms bruk.
Karlströms övre bruk Järnbruk under Karlströms bruk.
Karlsängs allmänning Allmänning.
Klämmesbol Gård.
Klämmesbols ryttaretorp Torp under Klämmesbol.
Kolbotten Torp under Karlsby.
Kolstorp Torp under Karlsängs allmänning.
Kolstugan Torp under Olivehult.
Koppartorp Gård.
Krigstorp Torp under Kristberg.
Kristberg By.
Kulan Torp under Skrukarp.
Kulla By.
Kulla 1:2 Lindegården Fastighet under Kulla.
Kulla 1:7 Backgården Fastighet under Kulla.
Kulla 1:9 Övergården Fastighet under Kulla.
Kulla 1:12 Norrgården Fastighet under Kulla.
Kulla 1:13 Brunnsgården Fastighet under Kulla.
Kulla 1:14 Mellangården Fastighet under Kulla.
Kulla 1:15 Västergården, Sjöstorp Fastighet under Kulla.
Kulla 1:20 Södergården Fastighet under Kulla.
Kupan Backstuga under Ströpla.
Kvarn 2:23 Solvik Fastighet under Kvarns herrgård.
Kvarn 2:32 Skofferhultet Fastighet under Kvarns herrgård.
Kvarn 2:47 Solhyddan Fastighet under Kvarns herrgård.
Kvarngård Gård.
Kvarnhultet Torp under Karlsby.
Kvarns bruk Järnbruk.
Kvarns herrgård Herrgård.
Källsjötorp Torp under Karlsby.
Källstugan Torp under Spång.
Källsätter Torp under Dansätter.
Kärrsjö Torp under Lilleberg.
Leipzig Torp under Älgmyra.
Lilla Björkhult Torp under Karlsby.
Lilla Boda Gård.
Lilla Bäcketorp Lägenhet under Kulla.
Lilla Dal Torp under Lilleberg.
Lilla Hagstugan Torp under Lilla Stubba.
Lilla Hästbäcken Torp under Älgmyra.
Lilla Kopparhult Torp under Bölnorp.
Lilla Källsjötorp Torp under Karlsby.
Lilla Sjöstugan Torp under Bölnorp.
Lilla Stubba Gård.
Lilla Telleberg Torp under Stråken.
Lilla Tellekullen Gård.
Lilla Ålsjötorp Torp under Nordsjö.
Lilleberg Gård.
Litskvarn Gård.
Litsäng Torp under Skalleby.
Loviseberg Torp under Bondeby.
Långbrännan Torp under Olivehult.
Lövkullen Torp under Storeberg.
Marocko Torp under Stråken.
Mellansjö Torp under Karlsby.
Modal Torp under Olivehult.
Mon Torp under Karlsby.
Mostugan Torp under Olivehult.
Musko Torp under Unnekulla.
Måsegren Torp under Stora Boda.
Måttan Torp under Olivehult.
Mörtstugan Torp under Stora Stubba.
Nilsberg Torp under Stråken.
Nockarp Gård.
Nordkärr Gård.
Nordsjö Gård.
Nybygget Torp under Kvarns herrgård.
Nystugan Torp under Älgmyra.
Nytorp Torp under Skrukarp.
Näsängen Torp under Åkerhult.
Nådendal Torp under Högby.
Olivehult Herrgård.
Olstugan Backstuga under Hälla.
Paradis Gård.
Paris Torp under Unnekulla.
Pulshemmet Torp under Spång.
Pålstorp Torp under Spång.
Rommestad Torp under Ströplahult.
Rosenberg Torp under Kvarns herrgård.
Rosenlund Torp under Spång.
Runnkärr Gård.
Runängen Torp under Olivehult.
Rödja Gård.
Sandbacken Torp under Högby.
Sandbäcken Torp under Hälla.
Segeby Gård.
Sjöbacka Torp under Ströpla.
Sjöfallet Torp under Bondeby.
Sjölund Backstuga under Storeberg.
Sjöstugan Torp under Bölnorp.
Skalleby By.
Skogstorp Torp under Härseby.
Skrukarp Gård.
Slängan Torp under Lilleberg.
Smedtorpet Torp under Härseby.
Spång Gård.
Stegehäll Torp under Vassholma.
Stenbäcken Torp under Ströpla.
Stenfallet Torp under Kalorp.
Stenkullen Torp under Kalorp.
Stockhem Senare kallat Stråken.
Stora Björkhult Torp under Karlsby.
Stora Boda By.
Stora Boda 1:1 Fastighet under Stora Boda.
Stora Boda 1:2 Fastighet under Stora Boda.
Stora Hästbäcken Torp under Älgmyra.
Stora Kopparhult Torp under Bölnorp.
Stora Stubba Gård.
Stora Tällekullen Torp under Nordsjö.
Storeberg Gård.
Storön Torp under Karlsby.
Stråken Gård.
Ströpla Gård.
Ströpla ägor Torp under Ströpla.
Ströplahult Gård.
Svansätter Gård.
Svartbäcken Torp under Älgmyra.
Säter Gård.
Sävar Torp under Bölnorp.
Södra Lund Torp under Älgmyra.
Tollstorp Torp under Stråken.
Tomta Torp under Stråken.
Trugstugan Backstuga under Storeberg.
Trångsund Torp under Karlsby.
Ulvhult Gård.
Unnekulla Gård.
Vasebo Gård.
Vassholma Gård.
Vassholma Norrgård Gård i byn Vassholma.
Vassholma Södergård Gård i byn Vassholma.
Vika Gård.
Västervik Torp under Kvarns herrgård.
Älgmyra Gård.
Ängstugan Torp under Unnekulla.
Äsplunda Torp under Ströpla.
Åkerhult Gård.
Ålderdomshemmet Fastighet under Högby Östergård.
Ålsjötorp Torp under Nordsjö.
Åsberg Torp under Bondeby.
Åsjötorp Senare kallat Ålsjötorp.
Åstorp Gård.
Öna Torp under Bölnorp.
Öna Torp under Spång.
Örstorp Torp under Bondeby.
Örvad Utjord under Unnekulla.
Österhus Lägenhet under Karlsby.
Österskog Torp under Spång.

Karta

Släkt i Kristbergs socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Kristbergs socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Kristbergs socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning