Byar, gårdar och platser i Jäts socken

NamnBeskrivning
Djura Nöbbele By.
Djura Nöbbele Arnagården Gård i byn Djura Nöbbele.
Djura Nöbbele Ringagården Gård i byn Djura Nöbbele.
Djura Nöbbele Rävagården Gård i byn Djura Nöbbele.
Djura Nöbbele Sven Perssonsgården Gård i byn Djura Nöbbele.
Djura Nöbbele Svensgården Gård i byn Djura Nöbbele.
Djura Nöbbele Södragården Gård i byn Djura Nöbbele.
Gummegård Gård i byn Djura Nöbbele.
Hallagård Gård.
Helgåkra By.
Jät By.
Jätsberg By.
Knutsgården Gård.
Per Nilssongård Gård i byn Västra Jät.
Rungeboda Gård.
Stommen Gård i byn Östra Jät.
Västra Jät Del av by under Jät.
Västra Jät nr 5 Hallagård Gård i byn Västra Jät.
Ållaryd By.
Östra Jät Del av by under Jät.
Östra Jät Dagsagård Gård i byn Östra Jät.
Östra Jät nr 2 Gärdesgården Gård i byn Östra Jät.

Karta

Släkt i Jäts socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Jäts socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Jäts socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning