Byar, gårdar och platser i Järns socken

NamnBeskrivning
Brakarebol By.
Bronäs By.
Bräckan By.
Bråbol By.
Bråna By.
Bäckebol Gård.
Bön By.
Bönstommen Gård.
Dalen Gård.
Frestersbyn By.
Gatan Gård.
Gunnebyn By.
Hedbacken Gård.
Hultet Gård.
Håltane By.
Jonsbråna Gård.
Juterud Gård.
Järns stom By.
Kilane Gård.
Korsgården Gård.
Kroken Gård.
Kullen Gård.
Lotterud Gård.
Lycke By.
Låssbyn By.
Maden Gård.
Magnersbyn Gård.
Moderud Gård.
Pålbön By.
Raglebråna By.
Rearsbyn By.
Rud By.
Siribyn By.
Smedsbol By.
Sonebol Gård.
Stommen Gård.
Storängen Gård.
Stuput Gård.
Svennungerud By.
Tormansbol By.
Västanväga By.
Västanvägatorp By.
Änden Gård.
Ängebol Gård.

Karta

Släkt i Järns socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Järns socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Järns socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning