Gårdar och platser i Hallsbergs socken

NamnBeskrivning
Allégatan Gata under Hallsberg.
Allégatan 50 Gatuadress under Allégatan.
Augustenlund Lägenhet under Norrby.
Blomsterhultsgatan Gata under Hallsberg.
Blomsterhultsgatan 20 Gatuadress under Blomsterhultsgatan.
Bäck By.
Bäck 1:1 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:2 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:3 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:5 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:6 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:10 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:13 Hageberg Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:14 Bäckatorp Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:15 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:16 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:17 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:18 Hagalund Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:19 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:20 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:21 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:22 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:23 Bäckaskog 2 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:24 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:25 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:26 Hanneberg 1 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:27 Ängstorp 1 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:28 Smedby 1 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:29 Kilsborg 1 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:30 Hagalund 12 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:31 Bäckängen 1 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:32 Mamberga 1 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:33 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:35 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:36 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:37 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:38 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:39 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:39 Aliceborg Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:40 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:41 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:42 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:43 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:44 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:45 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:46 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:47 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:48 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 1:49 Fastighet under Bäck nr 1 Östergården.
Bäck 2:6 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:7 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:8 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:9 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:11 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:12 Sandstorp 1 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:13 Karlsdal 1 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:14 Lugnet 1 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:15 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:16 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:17 Hallberga 2 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:19 Bäcks husartorp Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:20 Sandtorp 2 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:21 Lugnet 3 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:22 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:24 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:25 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 2:26 Fastighet under Bäck nr 2 Södergården.
Bäck 3:2 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:4 Toskaflyet Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:5 Strömsholm Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:6 Björkelund 3 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:7 Dalen 1 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:8 Hagalund 3 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:9 Sörlunda Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:10 Högalund Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:11 Nylunda 1 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:12 Annelund 2 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:13 Elinsberg Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:14 Emmero 1 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:15 Nylunda 2 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:16 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:18 Almelund 1 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:19 Lövlunda Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:20 Rosendal 3 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:21 Adolfsberg Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:22 Karlslund 2 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:23 Dalen 2 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:24 Sörlunda 2 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:25 Hagalund 10 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:28 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:28 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:29 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:30 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:31 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck 3:32 Fastighet under Bäck nr 3.
Bäck nr 1 Östergården Gård i byn Bäck.
Bäck nr 2 Södergården Gård i byn Bäck.
Bäck nr 3 Gård i byn Bäck.
Fallavägen Gata.
Fallavägen 2 Gatuadress under Fallavägen.
Hallsberg Samhälle.
Hamra By.
Hässleberg Stadsdel under Hallsberg.
Hässlebergsvägen Gata under Hässleberg.
Hässlebergsvägen 28 Gatuadress under Hässlebergsvägen.
Kullbotten Gård.
Kullängsvägen Gata.
Kullängsvägen 2 Gatuadress under Kullängsvägen.
Kullängsvägen 4 Gatuadress under Kullängsvägen.
Kullängsvägen 7 Gatuadress under Kullängsvägen.
Kyrkogatan Gata under Hallsberg.
Kyrkogatan 7 Gatuadress under Kyrkogatan.
Lilla Rom Torp under Å.
Nedre Hagaberg Lägenhet under Översta Majorsgården.
Norra Hamra Gård i byn Hamra.
Norrby By.
Norrby 3:53 Fastighet under Norrby nr 3.
Norrby nr 1 Gård i byn Norrby.
Norrby nr 2 Gård i byn Norrby.
Norrby nr 3 Gård i byn Norrby.
Norrgårdsgatan Gata.
Norrgårdsgatan 1A Gatuadress under Norrgårdsgatan.
Norrängen Torp under Viggerud.
Nytorgsgatan Gata under Hallsberg.
Nytorgsgatan 4 Gatuadress under Nytorgsgatan.
Nytorgsgatan 12A Gatuadress under Nytorgsgatan.
Nytorgsgatan 38 Gatuadress under Nytorgsgatan.
Nytorgsgatan 66 Gatuadress under Nytorgsgatan.
Rambotorp Torp under Å.
Rösätter Gård.
Sandviken Torp under Norra Hamra.
Sannaholm Lägenhet under Stationen.
Skallerud Gård.
Skrattorp Gård.
Skåle Gård.
Stationen Område.
Stora Rom Torp under Å.
Söderhult Torp under Skrattorp.
Södra Hamra Gård i byn Hamra.
Sörby By.
Sörby kvarn Kvarn under Sörby.
Tomta By.
Ulvsätter By.
Vibytorp By.
Viggerud Gård.
Västra Storgatan Gata under Hallsberg.
Västra Storgatan 1 Gatuadress under Västra Storgatan.
Västra Storgatan 9 Gatuadress under Västra Storgatan.
Västra Storgatan 75 Gatuadress under Västra Storgatan.
Västra Tvärgatan Gata under Hallsberg.
Västra Tvärgatan 1 Gatuadress under Västra Tvärgatan.
Ängvaktarvägen Gata under Hallsberg.
Ängvaktarvägen 2 Gathus under Ängvaktarvägen.
Å Gård.
Ålsta By.
Ålsta banvaktstuga nr 146 Lägenhet under Ålsta.
Översta By.
Översta 5:6 (Skogstorp) Fastighet under Översta nr 5.
Översta Majorsgården Gård i byn Översta.
Översta nr 1 Gård i byn Översta.
Översta nr 2 Gård i byn Översta.
Översta nr 3 Gård i byn Översta.
Översta nr 4 Gård i byn Översta.
Översta nr 5 Gård i byn Översta.

Karta

Släkt i Hallsbergs socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Hallsbergs socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Hallsbergs socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning