Gårdar och platser i Gudmundrå socken

NamnBeskrivning
Bergom By.
Björsta By.
Björsta nr 1 Gård i byn Björsta.
Björsta nr 2 Gård i byn Björsta.
Björsta nr 3 Gård i byn Björsta.
Brunne By.
Brunne 1:97 Fastighet under Brunne nr 1.
Brunne nr 1 Gård i byn Brunne.
Brunne nr 2 Gård i byn Brunne.
Brunne Ångsåg Sågverk under Brunne.
Dynäs By.
Dynäs nr 1 Gård i byn Dynäs.
Dynäs nr 2 Gård i byn Dynäs.
Dynäs nr 3 Gård i byn Dynäs.
Fiskja By.
Fiskja nr 1 Gård i byn Fiskja.
Fiskja nr 2 Gård i byn Fiskja.
Fiskja nr 3 Gård i byn Fiskja.
Fiskja nr 4 Gård i byn Fiskja.
Fiskja nr 5 Gård i byn Fiskja.
Frånö Samhälle.
Frånö 4:13 Fastighet under Frånö nr 4.
Frånö Fattiggård Fastighet under Frånö nr 6.
Frånö by By.
Frånö nr 1 Gård i byn Frånö by.
Frånö nr 2 Gård i byn Frånö by.
Frånö nr 3 Gård i byn Frånö by.
Frånö nr 4 Gård i byn Frånö by.
Frånö nr 5 Gård i byn Frånö by.
Frånö nr 6 Gård i byn Frånö by.
Frånö nr 7 Gård i byn Frånö by.
Frånö nr 8 Gård i byn Frånö by.
Gissjö By.
Grämesta By.
Grämesta nr 1 Gård i byn Grämesta.
Grämesta nr 2 Gård i byn Grämesta.
Gumås By.
Gumås 3:6 Fastighet under Gumås nr 3.
Gumås 3:19 Fastighet under Gumås nr 3.
Gumås nr 1 Gård i byn Gumås.
Gumås nr 2 Gård i byn Gumås.
Gumås nr 3 Gård i byn Gumås.
Gumåsvägen Gata under Kramfors.
Gumåsvägen 25 Gatuadress under Gumåsvägen.
Habborn By.
Helgum By.
Högsta By.
Högstavägen Gata under Kramfors.
Hörnäs Gård.
Jon-Persvägen Gata under Kramfors.
Jon-Persvägen 7 Gatuadress under Jon-Persvägen.
Jättesta By.
Jättesta nr 1 Gård i byn Jättesta.
Jättesta nr 2 Gård i byn Jättesta.
Jättesta nr 3 Gård i byn Jättesta.
Jättesta nr 4 Gård i byn Jättesta.
Jättesta nr 5 Gård i byn Jättesta.
Jättesta nr 6 Gård i byn Jättesta.
Knäfta By.
Knäfta nr 1 Gård i byn Knäfta.
Knäfta nr 2 Gård i byn Knäfta.
Knäfta nr 3 Gård i byn Knäfta.
Kramfors Samhälle.
Kramfors Såg Sågverk under Kramfors.
Kungsgatan Gata under Kramfors.
Kungsgatan 15 Gatuadress under Kungsgatan.
Limsta By.
Limsta nr 1 Gård i byn Limsta.
Limsta nr 2 Gård i byn Limsta.
Limsta nr 3 Gård i byn Limsta.
Limsta nr 4 Gård i byn Limsta.
Limsta nr 5 Gård i byn Limsta.
Limstagatan Gata under Kramfors.
Limstagatan 3 Gatuadress under Limstagatan.
Lunde By.
Lunde 1:33 Fastighet under Lunde nr 1.
Lunde 1:40 Fastighet under Lunde nr 1.
Lunde nr 1 Gård i byn Lunde.
Lundevarv Fastighet under Lunde.
Lutmyran Gård.
Mjövattnet By.
Mjövattnet nr 1 Gård i byn Mjövattnet.
Mjövattnet nr 2 Gård i byn Mjövattnet.
Myre By.
Mällby Gård.
Mällby nr 1 Gård i byn Mällby.
Mällby nr 2 Gård i byn Mällby.
Nänsjö By.
Nänsjö fabrik Järnbruk.
Nänsjö gård Gård i byn Nänsjö.
Nänsjö nr 1 Gård i byn Nänsjö.
Nänsjö nr 2 Gård i byn Nänsjö.
Nänsjö nr 3 Gård i byn Nänsjö.
Nänsjö nr 4 Gård i byn Nänsjö.
Nästvattnet By.
Näverberget By.
Revgatan Gata under Kramfors.
Revgatan 11 Gatuadress under Revgatan.
Sandviken Bostadsområde.
Skjerte By.
Skyttorpsbacken Gata under Kramfors.
Skyttorpsbacken 16 Gatuadress under Skyttorpsbacken.
Sprängsviken Sågverk.
Stenhammarsvägen Gata under Kramfors.
Stenhammarsvägen 24 Gatuadress under Stenhammarsvägen.
Stormyråsen By.
Storvattnet By.
Strandgatan Gata under Kramfors.
Strandgatan 8 Gatuadress under Strandgatan.
Strandgatan 11 Gatuadress under Strandgatan.
Strandgatan 16 Gatuadress under Strandgatan.
Strömnäs By.
Strömnäs nr 1 Gård i byn Strömnäs.
Strömnäs nr 2 Gård i byn Strömnäs.
Strömnäs nr 3 Gård i byn Strömnäs.
Strömnäs nr 4 Gård i byn Strömnäs.
Strömnäs nr 5 Gård i byn Strömnäs.
Strömnäs nr 6 Gård i byn Strömnäs.
Strömnäs sågverk Sågverk.
Svanö Samhälle.
Svanö sulfitfabrik Fastighet under Svanö.
Svanö sågverk Sågverk under Svanö.
Tallåsen Gård.
Torpmyrhöjden By.
Ytterfälle By.
Å By.
Å nr 1 Gård i byn Å.
Å nr 2 Gård i byn Å.
Å nr 3 Gård i byn Å.
Öd By.
Öd nr 1 Gård i byn Öd.
Östby By.
Östby 1:33 Fastighet under Östby nr 1.
Östby nr 1 Gård i byn Östby.
Östby nr 2 Gård i byn Östby.
Östby nr 3 Gård i byn Östby.
Östby nr 4 Gård i byn Östby.
Östervattnet nr 1 Lägenhet under Gumås nr 3.
Överfälle By.
Överfälle nr 1 Gård i byn Överfälle.
Överfälle nr 2 Gård i byn Överfälle.

Karta

Släkt i Gudmundrå socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Gudmundrå socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Gudmundrå socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning